ÚJRA LISZTRÁBAN

Lukács válogat az események között, így Pált szinte azonnal Derbében és Lisztrában találjuk. Szíriáról és Kilikiáról csupán annyit ír, hogy azokban a régiókban erősítette a gyülekezeteket (ApCsel 15:41).

Olvassuk el ApCsel 16:1-13 részét! Mit mutatnak Pál tettei azzal kapcsolatban, hogy mennyire érzékenyen kereste az üzenethirdetés alkalmait?

Timótheus édesapja pogány volt, az édesanyja azonban keresztény zsidó, akit Eunikének hívtak. Timótheus körülmetéletlen volt ugyan, de gyermekkorától fogva ismerte az Írásokat (2Tim 3:15), ami istenfélelmét mutatja. Keresztényként elnyerte a helyi hívők tiszteletét és csodálatát.

Mivel a zsidók az apai ág helyett inkább az anya vonalán tartották számon a zsidó származást, Timótheus zsidónak számított. Nem metélték körül a születése utáni nyolcadik napon, talán azért, mert görög édesapja ezt barbár szokásnak tartotta.

Pál viszont körülmetéltette Timótheust, mert szerette volna maga mellé venni munkatársaként, és körülmetéletlen zsidóként nem léphetett volna be a zsinagógákba a hitehagyás vádja miatt. Pált tehát kizárólag gyakorlati okok késztették, ami nem mond ellent az általa hirdetett evangéliumnak.

Miután az apostol újra felkereste a helyeket, ahol korábban, első útja során már járt, eldöntötte, hogy délkeletre indul, Ázsia provinciájába, talán Efezusba, de a Szentlélek ezt nem engedte. Ekkor északra ment, mert Bithüniába akart eljutni, ám a Lélek ezt ismét megakadályozta valamilyen módon, amiről nincs tudomásunk. Mivel már áthaladt Müszián, az egyetlen lehetősége az volt, hogy nyugatra tartson, Troász tengeri kikötővárosa felé, ahonnan aztán több irányba is tovább hajózhatott.

Isten egy éjszakai látomásban viszont megmutatta neki, hogy az Égei-tengeren át Makedóniába kell mennie. Amikor a társai hallottak a látomásáról, arra a következtetésre jutottak, hogy valóban Isten hívja őket oda az üzenet hirdetésére.

Gondolkozzunk azon, hogy vajon Pál miért ragaszkodott Timótheus körülmetéléséhez! Miért legyünk hajlandóak bizonyos dolgokat megtenni egy nagyobb cél érdekében, még ha nem is feltétlenül érezzük úgy vagy tartanánk szükségesnek? Mit tanulhatunk ebből az esetből?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: