TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A zsidó megtértek általában nem voltak hajlandók oly gyorsan haladni, mint ahogyan Isten gondviselése megnyitotta az utat. Az apostoloknak a pogány területeken elért eredményéből tisztán látszott, hogy a közülük megtértek száma messze felülmúlja a zsidó megtérteket. A zsidók féltek, hogyha korlátozó törvényeik megtartása nem lesz kötelező a pogányokra a gyülekezeti tagság feltételeként, a zsidók nemzeti sajátossága, amely eddig megkülönböztette őket minden más néptől, eltűnik az evangélium üzenetét elfogadók között” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 125. o.).

„A zsidó-keresztények a templom látkörében élve hajlottak arra, hogy visszatérjenek a zsidó nemzet különleges kiváltságaihoz. Amikor látták, hogy a keresztény egyház eltér a szertartásoktól és a zsidó hagyományoktól, és ráeszméltek arra, hogy a zsidó szokásoknak tulajdonított szentség az új hit fényében nemsokára elvész, nőtt a felháborodás Pállal, mint olyasvalakivel szemben, aki nagymértékben oka e változásnak. Még a tanítványok sem voltak hajlandók a gyűlés határozatát készségesen elfogadni. Egyesek a szertartás törvényeiért buzgólkodtak és rosszallóan tekintettek Pálra, mert úgy gondolták, hogy a zsidó törvények kötelezettsége iránti elvei lazák” (i. m. 130-131. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Térjünk vissza a csoportban a hétfői rész utolsó kérdéséhez! Hogyan érthetjük meg, hogy a „helyes” egyházhoz való tartozás nem garantálja az üdvösséget? Példának okáért, az ókori Izrael bizonyára a „helyes egyház” volt, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki üdvözülni fog belőle. Milyen előnyünk származik abból, ha az igaz egyházhoz tartozunk, még ha ez nem is garantálja az üdvösségünket?

2. A körülmetéletlen pogányoknak a hívők közösségébe való befogadása volt az egyik legfontosabb testületi kérdés, amivel a korai egyház találkozott. Melyek lehetnek ma egyházunkban az ehhez hasonlítható helyzetek? Mire mutat rá Az apostolok cselekedetei 15. fejezetének példája azzal kapcsolatban, hogy miként járjunk el ezekben?

3. Kérjünk meg néhány embert az osztályban, képviseljék azoknak a zsidóknak az álláspontját, akik megkívánták a pogányoktól, hogy zsidó prozelitává váljanak, mielőtt csatlakozhattak volna az egyházhoz, amit (helyesen) az Izraelnek adott szövetségi ígéret kiterjesztésének tekintettek.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: