TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Földi élete során Krisztus ki akarta vezetni a zsidókat az elzárkózottságukból. A százados és a szirofőníciai nő megtérése két olyan eset volt, amikor Isten közvetlenül munkálkodott Izrael elismert népén kívül. Most eljött az idő, hogy tevékenyen és folyamatosan dolgozzanak a pogányok között, akik közül egész közösségek fogadták el örömmel az evangéliumot és dicsőítették Istent az értelmes hit világosságáért. A zsidók hitetlensége és rosszindulata nem torzíthatta el Isten szándékát. Új ágat oltottak az öreg olajfába. A zsinagógák bezárultak az apostolok előtt, a magánházak viszont kitárták ajtóikat, hogy használják azokat, és a pogányok közösségi épületeiben is Isten Igéjét hirdették” (Ellen G. White: Sketches From the Life of Paul. 51. o.).

„Missziós törekvésében Pál és Barnabás igyekezett Krisztus áldozatkészségének és a lélekmentésben végzett hűséges, komoly munkájának példáját követni. Körültekintő, buzgó és fáradhatatlan munkájukban nem törődtek saját kívánságukkal és kényelmükkel, hanem imádságos aggodalommal, lankadatlan szorgalommal hintették az igazság magvát. A mag vetésekor az apostolok tekintettel voltak arra is, hogy mindazoknak, akik az evangélium mellé álltak, felmérhetetlen értékű gyakorlati oktatást adjanak. Az evangéliumi üzenet fontosságát hangsúlyozó komoly és istenfélő lelkület maradandó hatással volt az új tanítványokra” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 124. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Időzzünk még János Márk történeténél, aki megfutamodott, amikor nehézzé vált a helyzet! Pál és Barnabás a későbbiekben vitába keveredett János Márk miatt. Barnabás kész volt ismét együtt dolgozni vele, Pál azonban nem (ApCsel 15:37). Évek múlva viszont Pál így írt: „Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban” (2Tim 4:11, RÚF). Milyen tanulságot szűrhetünk le azokkal kapcsolatban, akik egyes esetekben hűtlennek bizonyultak az elhívásukhoz?

2. Nézzük meg, hogyan válaszolt Pál és Barnabás a lisztraiaknak, amikor isteneknek hitték őket (ApCsel 14:14-18)! Hogyan reagáljunk mi, amikor kísértést érzünk arra, hogy magunknak tulajdonítsuk a dicsőséget azért, amit Isten tett?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: