PISZIDIAI ANTIÓKHIA: 2. rész

ApCsel 13:38-39 azt a fontos tanbeli fogalmat taglalja, hogy a törvény nem igazíthat meg. Bár erkölcsi parancsolatai kötelező jellegűek, a törvény nem képes megigazítani bennünket, mert nem tud tökéletes engedelmességet kiváltani azokban, akik betartják (ApCsel 15:10; Róm 8:3). Még ha a törvény tökéletes engedelmességet is szülhetne bennünk, akkor sem tehetné jóvá múltbeli bűneinket (Róm 3:19; Gal 3:10-11). Ezért még részben sem lehet kiérdemelni a megigazulást. Egyedül Jézus engesztelő áldozatába vetett hit által kaphatjuk meg ezt az ajándékot (Róm 3:28; Gal 2:16), érdemtelenül. Noha az engedelmességnek központi szerepe van a keresztény életében, nem szerezhetünk vele üdvösséget.

Olvassuk el ApCsel 13:42-49 részét! Hogyan fogadták a zsinagógában Pál üzenetét?

Pál ugyan szigorúan fejezte be az üzenetét, a zsinagógába járók többsége mégis igen kedvezően fogadta. Viszont a következő szombaton drasztikusan megváltozott a helyzetet. Nagy valószínűséggel azok „a zsidók” utasították el az üzenetet, akik a zsinagóga vezetői voltak és a hivatalos judaizmust képviselték. Lukács az irigységnek tulajdonítja a hozzáállásukat.

Az ókori világban a judaizmus több eleme, mint például az egyistenhit, az életmód és még a szombat is erősen vonzotta a nem zsidókat, sokan közülük prozelitaként csatlakoztak a zsidó hithez. A körülmetélés viszont komoly akadályt jelentett, amit barbár és visszataszító gyakorlatnak tartottak. Ezért sok pogány járt a zsinagógákba Istent tisztelni anélkül, hogy áttértek volna a judaizmusra. „Istenfélőkként” ismerték el őket. Antiókhiában is talán az istenfélők és a prozeliták voltak azok (ApCsel 13:16, 43), akik általában segítettek Pál üzenetét hirdetni, akik nagy számban jöttek. Sokak számára kétségtelenül vonzó lehetett, hogy tapasztalhatták az üdvösséget, még ha nem is tértek át előbb a judaizmusra.

Ez lehet a magyarázata a zsidó vezetők féltékenykedésének. Mindenesetre amellett, hogy kizárták önmagukat Isten megváltásából, amikor elutasították az evangéliumot, Pált és Barnabást felszabadították, hogy teljes figyelmet fordíthassanak a pogányokra, akik pedig dicsőítették Istent és hálát adtak neki, amiért őket is belevette a megváltási tervébe.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: