Pál első misszióútja

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETITANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 13; 14:1-26;

Róma 3:19; 9–11; 2Korinthus 4:7-10

„Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata: És mindenekből, amikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, aki hisz, megigazul” (ApCsel 13:38-39).

Az evangélium üzenetének egészen bizonyosan el kellett jutnia a zsidók mellett a pogányokhoz is. A korai zsidó keresztények lassan, de biztosan kezdték megérteni ezt az üzenetet.

Antiókhiához kapcsolódik az első olyan jelentés, ami kifejezetten arról szólt, hogy pogányok nagy számban fogadták el a hitet. Más szóval Antiókhiában alapították meg az első pogány gyülekezetet, amelyben azért jelentős zsidó hívő csoport is volt (Gal 2:11-13). Alapítói missziós buzgalmának, valamint a Barnabás és Pál érkezése okozta lendületnek köszönhetően a gyülekezet gyorsan növekedett, ez lett az első fontos keresztény központ Júdeán kívül. Sőt, bizonyos tekintetben még felül is múlta a jeruzsálemi gyülekezetet.

Az apostolok továbbra is Jeruzsálemben állomásoztak, a keresztény misszió szülőhelye viszont Antiókhia lett. Onnan indult el Pál mindhárom misszióútjára a helyi hívők kezdeti támogatásával. Az ő hűségük miatt lett a kereszténység olyan, amilyennek Jézus szánta: világvallás, hogy elvigye az evangélium üzenetét „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: