AZ ANTIÓKHIAI GYÜLEKEZET

Kornéliusz megtérésén fellelkesedve Lukács felfüggeszti Péter szolgálatáról szóló beszámolóját, hogy bemutassa az evangélium terjedésének kezdetét a pogányok között.

Olvassuk el ApCsel 11:19-26 verseit! Mi történt, amikor jeruzsálemi menekültek érkeztek Antiókhiába?

Az apostolok cselekedetei 11. fejezetének ez a részlete visszautal a 8. fejezetre, a páli üldözésre. Tehát míg az előbbi fejlemények Júdeában és másutt zajlódtak, addig többen a hellenista hívők közül, akiknek el kellett hagyniuk Jeruzsálemet, Júdea határain túl hirdették az evangéliumot.

Lukács külön figyelmet szentel a szíriai Antiókhia nagy városának, ahol a menekültek zsidóknak és görögöknek prédikáltak, akik közül sokan elfogadták a hitet. Jézusnak az ApCsel 1:8 versében lejegyzett rendelkezését éppen ezek a hellenista zsidó keresztények teljesítették. Ők lettek a pogány misszió valódi alapítói.

Az egyház antiókhiai sikere miatt a jeruzsálemi apostolok úgy döntöttek, hogy elküldik Barnabást a helyzet felmérésére. Mivel Barnabás felismerte az evangélium előrehaladásának nagy lehetőségét, tarzuszba küldött Pál­ért, mert úgy érezte, hogy ő erőteljes segítség lehet.

Barnabásnak igaza volt. Abban az évben, amikor Pállal együtt dolgoztak, nagy, főként pogányokból álló tömegek hallhatták meg az evangéliumot. Olyan lelkesedéssel beszéltek Jézus Krisztusról, ami miatt elsőként nevezték az ottani hívőket „keresztényeknek” (ApCsel 11:26, EFO). Arra utalhat az, hogy keresztényeknek „nevezték” őket, hogy az egyház körein kívül állók adták nekik ezt a nevet, talán gúnyolódva, míg a hívők inkább „atyafiakként” (ApCsel 1:16), „tanítványok”-ként (ApCsel 6:1) vagy „szentekként” (ApCsel 9:13) utaltak magukra.

Az apostolok cselekedetei megírásának idejére a „keresztények” szó általános megjelölés lett (ApCsel 26:28), és úgy tűnik, hogy Lukács is helyesli ezt. A „keresztény” azt jelenti, hogy Krisztus követője vagy Krisztusban hívő.

Mit jelent ma a számunkra az, hogy „keresztények” vagyunk? Mitől lesz az életünk valóban keresztényi? Vagyis mennyiben különbözik a nem keresztényekétől az igazán fontos kérdésekben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: