A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA

ApCsel 10:44-48 szakasza megmutatja a korai egyház történetének egyik legfontosabb pillanatát. Először hirdette egy apostol az evangéliumot körülmetéletlen pogányoknak. A görögül beszélő hívőkkel ellentétben az apostolok és a többi júdeai hívő nem állt készen rá, hogy a pogányokat befogadják az egyházba. Mivel Jézus Izrael Messiása volt, ezért úgy gondolták, hogy az evangéliumot csak a közel és távol élő zsidóknak kell elmondani, a pogányokat pedig először a judaizmusra kell áttéríteni, majd azután fogadták volna be őket a hívők közösségébe. Más szóval a pogányok úgy lehettek volna keresztények, ha előbb zsidók lesznek. Ennek a gondolkozásnak kellett először megváltoznia a korai zsidó hívők között.

A nyelveken szólás ajándéka, amit Kornéliusz és a háza népe megkapott, egyértelmű, látható jele lett annak, hogy ez a felfogás téves. Istennek nincsenek kedvencei, előtte egyenlő szinten állnak mind a zsidók, mind a pogányok.

Olvassuk el ApCsel 11:1-18 részét! Hogyan reagált a jeruzsálemi gyülekezet Péter cézáreai tapasztalatára?

A jeruzsálemi hívők azért bírálták Pétert a pogányokkal szembeni, hosszú ideje fennálló zsidó előítélet miatt, mert együtt evett a körülmetéletlenekkel. Úgy tűnik, fontosabbnak látták a zsidó ceremoniális aggályokat, mint Kornéliusz és családja megtérését. Talán attól tartottak, hogy ha az egyház elszakadna ezektől a szokásoktól, az Izrael hitének megtagadását jelentené. Kiesnének Isten kegyéből és kitennék magukat is azoknak a vádaknak – a zsidók részéről –, amelyek István halálához vezettek.

„A munkának teljesen új korszaka jött el, amit Krisztus egyháza kezdett meg. Az ajtó, melyet a megtért zsidók a pogányok előtt bezártak, most kitárult. Az evangéliumot elfogadó pogányokat egyenrangúnak kellett tekinteni a zsidó tanítványokkal, a körülmetélkedés rítusának szükséges megtartása nélkül” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 91. o.).

Hasonlóan ahhoz, ami pünkösdkor történt, ekkor is addig számukra ismeretlen, de nem eksztatikus vagy mennyei nyelveken szólaltak meg a történet szereplői. A cél viszont itt más volt: míg az apostolok esetében az ajándék az egyház világmisszióját szolgálta, Kornéliusz számára annak megerősítése volt, hogy Isten kegyelme a pogányok között is munkálkodik.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: