KORNÉLIUSZ OTTHONÁBAN

Péter Joppéban egy bizonyos Simonnál szállt meg, aki foglalkozása szerint tímár volt (ApCsel 9:43). Eközben Cézáreában, Joppétól úgy 40 kilométerre élt egy római százados, kinek neve Kornéliusz volt. A háza népével együtt Istent hűségesen tisztelte, bár hivatalosan még nem tértek át a judaizmusra, azaz Kornéliusz még mindig körülmetéletlen pogány volt. Isten egy látomást adott neki, amiben utasította, hogy küldjön követeket Joppéba és hívja meg magához Pétert (ApCsel 10:1-8).

Olvassuk el ApCsel 10:9-16, 28 és 34-35 verseit! Mit látott Péter? Hogyan értelmezte a látottakat?

Fontos tudnunk, hogy Péter látomása nem az ételről szólt, hanem az emberekről. Igen, dél körül lehetett, Péter pedig éhes volt, és a hang azt mondta neki, hogy öljön és egyen. Isten arra használta fel ezt a látomást, hogy megtanítsa Péternek: az evangélium befogadó jellegű, és nem a tiszta és tisztátalan állatok közötti különbségtételt akarta megszüntetni.

A látomásnak az volt a kifejezett célja, hogy megtörje Péter pogányokkal szembeni ellenállását. Az apostol úgy tartotta, hogyha elmenne Kornéliusz házába, egy közösségbe lépne vele, akkor tisztátalanná tenné magát és nem imádhatná Istent a templomban, nem járulhatna az Ő színe elé. Az I. században Júdeában és a környékén élő zsidók nem léptek kapcsolatba körülmetéletlen pogányokkal.

A gond a korabeli teológiai felfogással volt, ami kirekesztette a pogányokat Izrael közösségéből, bár ez a nézet Izrael nemzeti léte céljának elferdítése volt, hiszen az egész világra el kellett volna vinniük az igaz Isten ismeretét.

Mivel a körülmetélést tekintették az ábrahámi szövetség jelének, a körülmetéletlen pogányokat kirekesztették és megvetéssel bántak velük. Nem részesülhettek a szövetség áldásaiban, hacsak el nem fogadták a körülmetélést és zsidókká nem váltak. Az ilyen felfogás viszont összeegyeztethetetlen Jézus halálának egyetemes jellegével, amit a korai hívők idővel megértettek.

Olvassuk el Tit 2:11, Gal 3:26-28 és Ef 2:11-19 verseit! Mit tanítanak ezek a szövegek az evangélium üzenetének egyetemességéről? Ezek szerint miért helytelen keresztényként a nemzeti hovatartozás miatt előítélettel viseltetni bármilyen csoporttal szemben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: