KORNÉLIUSZ OTTHONÁBAN

Péter Joppéban egy bizonyos Simonnál szállt meg, aki foglalkozása szerint tímár volt (ApCsel 9:43). Eközben Cézáreában, Joppétól úgy 40 kilométerre élt egy római százados, kinek neve Kornéliusz volt. A háza népével együtt Istent hűségesen tisztelte, bár hivatalosan még nem tértek át a judaizmusra, azaz Kornéliusz még mindig körülmetéletlen pogány volt. Isten egy látomást adott neki, amiben utasította, hogy küldjön követeket Joppéba és hívja meg magához Pétert (ApCsel 10:1-8).

Olvassuk el ApCsel 10:9-16, 28 és 34-35 verseit! Mit látott Péter? Hogyan értelmezte a látottakat?

Fontos tudnunk, hogy Péter látomása nem az ételről szólt, hanem az emberekről. Igen, dél körül lehetett, Péter pedig éhes volt, és a hang azt mondta neki, hogy öljön és egyen. Isten arra használta fel ezt a látomást, hogy megtanítsa Péternek: az evangélium befogadó jellegű, és nem a tiszta és tisztátalan állatok közötti különbségtételt akarta megszüntetni.

A látomásnak az volt a kifejezett célja, hogy megtörje Péter pogányokkal szembeni ellenállását. Az apostol úgy tartotta, hogyha elmenne Kornéliusz házába, egy közösségbe lépne vele, akkor tisztátalanná tenné magát és nem imádhatná Istent a templomban, nem járulhatna az Ő színe elé. Az I. században Júdeában és a környékén élő zsidók nem léptek kapcsolatba körülmetéletlen pogányokkal.

A gond a korabeli teológiai felfogással volt, ami kirekesztette a pogányokat Izrael közösségéből, bár ez a nézet Izrael nemzeti léte céljának elferdítése volt, hiszen az egész világra el kellett volna vinniük az igaz Isten ismeretét.

Mivel a körülmetélést tekintették az ábrahámi szövetség jelének, a körülmetéletlen pogányokat kirekesztették és megvetéssel bántak velük. Nem részesülhettek a szövetség áldásaiban, hacsak el nem fogadták a körülmetélést és zsidókká nem váltak. Az ilyen felfogás viszont összeegyeztethetetlen Jézus halálának egyetemes jellegével, amit a korai hívők idővel megértettek.

Olvassuk el Tit 2:11, Gal 3:26-28 és Ef 2:11-19 verseit! Mit tanítanak ezek a szövegek az evangélium üzenetének egyetemességéről? Ezek szerint miért helytelen keresztényként a nemzeti hovatartozás miatt előítélettel viseltetni bármilyen csoporttal szemben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: