LIDDÁBAN ÉS JOPPÉBAN

Péter éppen Júdea tengerparti vidékén látogatta meg a keresztény közösségeket. A célja valószínűleg a hitbeli tanítás volt (ApCsel 2:42), Isten viszont nagy erővel felhasználta, hogy csodákat vigyen végbe, úgy, mint maga Jézus is tette egykor.

Olvassuk el ApCsel 9:32-35 szakaszát! Milyen hasonlóságokat fedezünk fel Jézusnak Lk 5:17-26 részében található csodatétele és Éneász meg­gyógyítása között?

A beszámoló rövidsége ellenére ez a csoda is arra a jól ismert esetre emlékeztet, amikor Jézus meggyógyította a kapernaumi gutaütöttet (Lk 5:17-26). Még az ágyra vonatkozó részlet is hasonlít. Ami pedig ennél is fontosabb, az az, hogy milyen hatása lett Éneász meggyógyításának nem csupán Liddában, hanem Sárón tengerparti síkságán is. Sokan az Úrhoz fordultak, miután személyesen meggyőződtek a csoda valóságáról.

Olvassuk el ApCsel 9:36-43 verseit! Tekintsük át Tábita feltámadásának a történetét! Miért volt ő olyan különleges?

Tábita – arámul azt jelenti, hogy „zerge” –, aki görög nevén Dorcas, hívő nő volt, akit a szomszédságában nagyon szerettek a keresztényi jótékonysága miatt. Az ő feltámadásának a története is párhuzamba állítható Jézus egyik csodatételével, Jairus lányának feltámasztásával (Lk 8:41-42, 49-56), aminek Péter a szemtanúja volt. Jézus példáját követve az apostol megkért mindenkit, hogy hagyják el a szobát (lásd Mk 5:40), majd letérdelt és imádkozott, azután pedig szólt a halott nőnek: „Tábita, kelj fel” (ApCsel 9:40, RÚF)!

Az apostolok számos csodát tettek. Ugyanakkor ezek valójában Isten tettei voltak, amelyeket az apostolok által hajtott végre (ApCsel 5:12). A jézusi csodákkal való hasonlóságoknak talán emlékeztetniük kellett az egyházat, beleértve minket is ma: nem annyira az számít, ki az eszköz, hanem hogy mennyire hajlandó átadni magát Istennek (lásd Jn 14:12). Nagy dolgok történhetnek, ha teljesen engedjük Istennek, hogy az evangélium érdekében felhasználjon bennünket! Péter feltámasztotta Tábitát, ráadásul a csodatétel miatt sokan megtértek Joppéban (ApCsel 9:42).

Vannak, akik azt gondolják, hogy hinnének, ha látnának egy valódi csodát, mint ami itt is történt. Bár időnként a csodák egyeseket valóban hitre vezettek, a Biblia tele van olyan történetekkel, amikor csodák szemtanúi nem hittek. Tehát mire alapozzuk a hitünket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: