TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Az ütközetben elesett tábornok veszteséget jelent hadseregének; azonban halála nem ad az ellenségnek erőtöbbletet. De amikor egy kiváló férfiú az ellenséggel egyesíti erejét, nemcsak szolgálatát vesztik el, hanem előnyhöz jutnak azok, akikhez csatlakozott. Ha az Úr a tárzuszi Sault a damaszkuszi úton egyszerűen agyonsújtja, az üldöző hatalmat nagymértékben gátolta volna. Isten azonban gondviselésében nemcsak megkímélte Saul életét, hanem meg is térítette, így az ellenség soraiból egy bajnokot Krisztus oldalára állított” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 83-84. o.).

„Krisztus megparancsolta a tanítványainak, hogy menjenek el és tanítsanak minden népet. A zsidóktól kapott korábbi tanítások azonban megnehezítették Mesterük szavainak értelmezését, így csak lassan kezdtek el cselekedni azok szerint. Ábrahám gyermekeinek nevezték és az isteni ígéret örököseinek tartották magukat. Csak az Úr mennybemenetele után több évvel szélesedett ki annyira a látásuk, hogy tisztán megértették Krisztus szavait és elkezdtek fáradozni a pogányok megtéréséért is, a zsidóké mellett” (Ellen G. White: Sketches From the Life of Paul. 38. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Időzzünk még Jézusnak annál a kérdésénél, amit a damaszkuszi úton intézett Pálhoz: „...miért üldözöl engem” (ApCsel 9:4, RÚF)? Pál számára ez a kérdés azt jelezte, hogy a názáreti Jézus feltámadt a halálból. Viszont még azt is mutatta, hogy Jézus azonosítja magát egyházával (lásd még Mt 25:34-45). Egyértelmű a következtetés: az egyházat ért sérelem magát Jézust is bántja. Mit jelent ez ma nekünk a gyakorlatban?

2. A Jézusról való bizonyságtevés érte való szenvedéssel jár. Nem véletlen, hogy a „tanú” szó görög megfelelője (martys) egybecseng a „mártírsággal”. Mit jelent Jézusért szenvedni?

3. Van egy régi latin mondás: Credo ut intelligam, ami azt jelenti: „Hiszek, hogy megértsem”. Hogyan segít ez a gondolat megérteni azt, ami a tarzuszi Saullal történt? Azaz a megtérése előtt, mielőtt hitre jutott Jézusban, nem látott tiszta képet. Csak a damaszkuszi úton szerzett tapasztalata után tudta felfogni a lényeget. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből olyan esetekre nézve, amikor idegeskedünk, mert egyesek nem hiszik el azt az igazságot, ami számunkra egyértelműnek tűnik?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: