VISSZATÉRÉS JERUZSÁLEMBE

Damaszkuszból való szökése után Pál először tért vissza Jeruzsálembe azóta, hogy üldözőként távozott onnan. Három év telt el a megtérése óta (Gal 1:18). A visszatérés nem volt könnyű, mivel az egyházon belül és kívül is problémákba ütközött.

Olvassuk el ApCsel 9:26-30 részét! Mi történt Pállal, amikor megérkezett Jeruzsálembe?

Pál Jeruzsálemben csatlakozni akart az apostolokhoz. Addigra ugyan már három éve keresztény volt, megtérésének a híre mégis annyira hihetetlennek tűnt, hogy Anániáshoz hasonlóan az apostolok is kételkedtek benne. Attól féltek, hogy ez egy fondorlatos terv része. Barnabás ciprusi, tehát görögül beszélő lévita volt (ApCsel 4:36-37), ő tört át az apostolok ellenállásán és bemutatta nekik Pált. Bizonyára mindannyian ámultak azon, amit Isten Pálért tett, persze csak miután felismerték, hogy a megtérése őszinte.

Azonban az efféle ellenállás nem tűnt el maradéktalanul, ha nem is azért, mert a múltban Pál üldözte az egyházat, hanem az általa hirdetett evangélium miatt. Amint István esetében is megmutatkozott, a júdeai hívők, köztük az apostolok is csak lassan értették meg a keresztény hit egyetemességét. A hit már nem az ószövetségi ceremoniális rendszeren, főként az áldozati rendszeren alapult, mert az érvényét vesztette Jézus kereszthalálával. Pál legszorosabb kapcsolatai a júdeai egyházon belül mindig a hellenista hívők voltak: Barnabás mellett ide tartozott még Fülöp, a hét diakónus egyike (ApCsel 21:8) és a szintén Ciprusról származó Mnáson (ApCsel 21:16). Évekkel később a jeruzsálemi gyülekezet vezetői még mindig azzal vádolták Pált, hogy gyakorlatilag ugyanazt a tant hirdeti, mint korábban István (ApCsel 21:21).

A Jeruzsálemben töltött tizenöt nap alatt Pál (Gal 1:18) ezek szerint ugyanazoknak a nem hívő zsidóknak akarta elmondani az evangélium üzenetét, akiket korábban István ellen lázított. Mint Istvánnak, úgy neki is erős ellenállással kellett szembenéznie, és veszélybe került az élete. Jézus látomásban intette, hogy a biztonsága érdekében hagyja el Jeruzsálemet (ApCsel 22:17-21). A testvérek segítségével lement Cézárea kikötővárosába, onnan pedig kilikiai szülővárosába hajózott, ahol több évig maradt, mielőtt megkezdte misszióútjait.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: