PÁL SZOLGÁLATÁNAK A KEZDETE

ApCsel 9:19-25 szakasza azt a benyomást kelti, hogy mielőtt visszatért volna Jeruzsálembe, Pál egy darabig Damaszkuszban maradt (ApCsel 9:26). Gal 1:17 versében az apostol megjegyzi, hogy jeruzsálemi útja előtt Arábiába ment, ahol úgy tűnik, bizonyos ideig magányosan élt. „Itt, a puszta magányában Pálnak bőséges alkalma volt a nyugodt tanulmányozásra és elmélkedésre” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 84. o.).

Olvassuk el ApCsel 9:20-25 verseit! Mit ír Pál damaszkuszi szolgálatáról Lukács? Mennyire volt sikeres?

Pál eredeti célpontjai azok a zsidó hívők voltak, akikhez Jeruzsálemből korábban még a főpap leveleivel ment, és akik valószínűleg Damaszkusz zsinagógáiban kerestek menedéket (ApCsel 9:2). Arábiából visszatérve végre eljutott a zsinagógákba, de nem azért, hogy letartóztassa őket, hanem az ő táborukat akarta gyarapítani. Nem akarta már Jézust csalással rágalmazni, inkább Izrael Messiásaként igyekezett bemutatni. Mi járhatott azok fejé­ben, akik addig csak azt hallották róla, hogy az üldözőik egyike, akkor pedig már Jézusról tett nekik bizonyságot? Ugyan mi mást tehettek volna, mint ámuldoztak azon, ami a tarzuszi Saulból lett és amit az egyházért tett? (Valószínűleg fel sem tudták mérni, mekkora befolyása lesz majd ennek az új hívőnek!)

Pál ellenségei képtelenek voltak cáfolni az érveit, ezért közülük némelyek a megölését tervezték. Az apostol beszámolója az esetről (2Kor 11:32-33) arra enged következtetni, hogy ellenfelei megrágalmazták a helyi hatóságok előtt, így akarták elérni a céljukat. Ő viszont a hívők segítségével egy kosárban megszökhetett, valószínűleg egy, a városfalba épített ház ablakán át.

Pál már kezdettől fogva tudta, hogy kihívásokkal néz majd szembe (ApCsel 9:16). A szolgálatát különféle forrásokból támadó ellenállás, üldözés és szenvedés kísérte végig, de semmi sem rendítette meg hitét vagy kötelességtudatát, noha Krisztusban való új életének gyakorlatilag minden lépésében nehéz­ségekkel és próbákkal kellett szembenéznie (2Kor 4:8-9).

Pál nem adta fel a küzdelmek és az ellenállás ellenére sem. Hogyan tanulhatjuk meg ezt mi is a hit kérdéseiben – azaz, hogyan tarthatunk ki a csüggedés és az ellenállás idején is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: