ANÁNIÁS LÁTOGATÁSA

Amikor Saul rájött, hogy magával Jézussal beszél, feltette a kérdést, ami megadta Jézusnak a várt alkalmat. „Mit cselekedjem, Uram” (ApCsel 22:10)? A kérdés mutatja, hogy megbánta addigi tetteit. Ám még fontosabb volt a készsége, hogy feltétel nélkül átengedje Jézusnak az élete vezetését. Sault Damaszkuszba vitték, ahol várnia kellett a további utasításokra.

ApCsel 9:10-19 részében a Biblia megmutatja, hogyan dolgozott az Úr azért, hogy felkészítse a tarzuszi Sault új életére, már Pál apostolként. Jézus látomásban adta a feladatot Anániásnak, hogy látogassa meg Sault és tegye rá a kezét, ami után helyreáll a látása. Anániás persze már hallott Saulról és arról is, hogy hány hívő szenvedett, veszítette el az életét miatta. Nagyon jól tudta azt is, hogy Saul pontosan miért ment Damaszkuszba, és bizonyára nem akart az első ottani áldozata lenni. Habozása érthető.

Anániás azt viszont nem tudta, hogy Saul éppen akkor találkozott személyesen Jézussal, ami örökre megváltoztatta az életét. Fogalma sem volt róla, hogy Saul – Anániás legnagyobb meglepetésére – már nem a Szanhedrin­nek dolgozott, mióta Jézus elhívta munkásának. Ez azt jelentette, hogy attól fogva nem a Szanhedrin apostola, hanem Jézus választott eszköze lett, aki a zsidókhoz és a pogányokhoz is elviszi az evangélium üzenetét.

Olvassuk el Gal 1:1 és 11-12 verseit! Milyen határozott igénnyel lép fel Pál az apostoli szolgálatát illetően?

Pál a Galáciai levélben határozottan állítja, hogy nem embertől, hanem egyenesen Jézus Krisztustól vette üzenetét és apostolságát. Ez nem mond szükségképpen ellent Anániás szerepének Pál elhívásában. Amikor Anániás meglátogatta, csak megerősítette azt az elhívást, amit Saul magától Jézustól kapott a damaszkuszi úton.

Továbbá Saul életében olyan drámai változás történt, amire emberi indokot nem is lehetne mondani. Egyedül az isteni közbelépés magyarázhatja, hogy Jézus legádázabb ellensége hirtelen hogyan fogadhatta el Őt Megváltóként és Úrként, miként hagyhatott hátra mindent – a meggyőződését, a hírnevét, a karrierjét –, és hogyan vált belőle a legodaadóbb és a legbuzgóbb apostol.

Miként mutatja Saul megtérése Isten csodálatos kegyelmének a működését? Mit szűrhetünk le a történetéből azokra nézve, akiknek az igaz hitre jutásában kételkedünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: