AZ EGYHÁZ ÜLDÖZŐJE

Pál hellenista zsidó volt. Tarzuszban, Kilikia fővárosában született (ApCsel 21:39). Bizonyos értelemben azonban eltért a görög sztereotípiától, mert Jeruzsálembe ment, ahol Gamálielnél tanult (ApCsel 22:3), aki a kor legbefolyásosabb farizeus tanítója volt. Szigorú, ortodox farizeus volt, a buzgalma azonban a fanatizmus határát súrolta (Gal 1:14). Ezért támogatta István kivégzését és lett a kulcsszereplője a későbbi üldözésnek.

Olvassuk el ApCsel 26:9-11 verseit! Hogyan sorolta Pál, hogy mi mindent tett az egyház ellen?

Pál másutt kifejti, hogy az evangélium a zsidók számára a botránkozás köve volt (1Kor 1:23). Jézus nem illett bele a zsidók tradicionális királyi Messiás képébe, ráadásul semmiképp sem tudták elfogadni, hogy az volna Isten Messiása, aki kereszten halt meg, mert a Szentírás szerint átkozott, aki „fán függ” (5Móz 21:23). Tehát a zsidók szemében már a keresztre feszítés is groteszk ellentmondás volt, a legtisztább bizonyíték arra, hogy tévesek az egyház állításai Jézusról.

ApCsel 9:1-2 ír tarzuszi Saulnak a hívők ellen elkövetett tetteiről. Damaszkusz jelentős város volt, úgy 55 kilométerre Jeruzsálemtől északra, nagyszámú zsidó népességgel. A Júdeán kívül élő zsidók egyfajta hálózatba szerveződtek. A központjuknak Jeruzsálemet tekintették (a Szanhedrint), a zsinagógák pedig a helyi közösségek támogató központjai voltak. Folyamatos kommunikáció zajlott a Szanhedrin és a különböző közösségek között, és ez rendszerint a shaliah, „a küldött” (a héber shalah, azaz „küldeni” szóból ered) által küldött leveleken keresztül történt. A shaliah a Szanhedrin által kijelölt hivatalos ügynök volt, több vallási feladat ellátására.

Amikor Pál a damaszkuszi zsinagógának címzett leveleket kért a főpaptól, a Szanhedrin elnökétől, akkor shaliah lett, akinek hatalmában állt Jézus követőit letartóztatni és Jeruzsálembe hurcolni (vö. ApCsel 26:12). A shaliah görög megfelelője az apostolos, ebből származik az apostol szó. Tehát Pál a Szanhedrin „apostola” volt, mielőtt Jézus Krisztus apostola lett volna.

Mikor fordult elő utoljára, hogy olyasmiért (vagy ellen) buzgólkodtunk, amiről később megváltozott a véleményünk? Mit tanultunk meg abból a tapasztalatból?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: