TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A jeruzsálemi gyülekezetet ért üldözés nagy lendületet adott az evangelizálás munkájának. Az Ige szolgálatát e helyen eredmény kísérte és már az a veszély fenyegetett, hogy a tanítványok túl sok időt töltenek ott, megfeledkezve az Üdvözítő parancsáról, hogy az egész világra menjenek el. Elfelejtették: a gonosz ellen a legjobb védekezés a támadás. Azt gondolták, legfontosabb feladatuk a jeruzsálemi gyülekezet megvédése az ellenség támadásától. Ahelyett, hogy tanították volna az újonnan megtérteket: vigyék az evangéliumot azokhoz, akik még nem hallottak róla, abban a veszélyben voltak, hogy megelégednek a már elért eredménnyel. Isten megengedte az üldözést azért, hogy képviselői szétszóródjanak mindenfelé, ahol másokért munkálkodhatnak. Jeruzsálemből elűzve, a hívők »szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét«” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 71. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Olvassuk el figyelmesen a fenti Ellen G. White idézetet a korai egyházat veszélyeztető önelégültségről és arról, amit Isten elért rajtuk keresztül! Ez elsősorban azt jelenti, hogy a népszerű hiedelemmel ellentétben sok zsidó valóban elfogadta Jézust mint Messiást. Ami viszont még fontosabb, az az, hogy milyen figyelmeztetés rejlik ebben az egyházunkra nézve. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem köt le túlzottan bennünket a már meglévő dolgok védelmezése? Ugyanis a világba kell elvinnünk az üzenetünket!

2. A zsidók és a samaritánusok közti viszonyt az apostolok korában vad ellenségeskedés jellemezte, és ez már évszázadok óta így volt. Mit tanulhatunk abból, hogy a valószínűleg zsidó származású Fülöp Samáriában tett bizonyságot Jézusról? Hetednapi adventistaként sem vagyunk immunisak a kulturális és etnikai előítéletekkel szemben. Azonban a kereszt arra tanít, hogy mind egyenlően állunk Isten előtt. Hogyan kell ennek hatnia ránk? Krisztus halálának egyetemessége mit árul el az emberek végtelen nagy értékéről?

3. Hogyan viszonyult Fülöp az etióp kincstárnokhoz (ApCsel 8:27-30)? Hogyan fogadhatjuk nyitottabban a lehetőségeket, hogy másoknak is elmondjuk az evangéliumot?

4. Mit tanultunk Az apostolok cselekedetei 6-8. fejezeteiből, ami segíthet, hogy még hatékonyabban végezzük az egyház küldetését?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: