JÉZUS A MENNYEI TRÓNTEREMBEN

Mivel a szó meghatározása szerint a próféta (héberül nābî) olyan személy, aki Isten nevében beszél, István abban a pillanatban lett próféta, amikor közvetítette Isten rîb-jét Izraelnek. A prófétai szolgálta azonban elég rövid volt.

Olvassuk el ApCsel 7:55-56 szakaszát! Mit jelentett István látomása?

„Midőn István ehhez a ponthoz ért, a nép között zavar támadt. Mikor Krisztust a próféciákkal összefüggésbe hozta és az említett módon szólt a templomról, a megdöbbenést színlelő főpap megszaggatta a ruháját. István annak a jelét látta ebben, hogy hangját csakhamar örökre elnémítják. Látta, hogy szavai mily ellenállást váltottak ki és tudta, hogy ez volt az utolsó bizonyságtétele. Noha prédikációjának csak a közepén tartott, mégis azonnal befejezte” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 67. o.).

Míg István a zsidó vezetők előtt képviselte, amit Isten felhozott ellenük, Jézus a mennyei trónteremben állt – azaz a mennyei szentélyben, az Atya mellett, ami azt jelezte, hogy a földi ítélet a valódi mennyei ítéletnek csak egy kifejeződése. Isten megítéli majd az izraeli hamis tanítókat és vezetőket.

Ez magyarázza, hogy miért hiányzik itt a bűnbánatra való felhívás, ami gyakori jellegzetessége volt Az apostolok cselekedetei korábbi beszédeinek (2:38; 3:19; 5:31). Izrael teokráciája a vége felé közeledett. Ez azt jelentette, hogy a világ az üdvösséget már nem Izrael nemzetének a közvetítésével ismerheti meg, ahogyan Isten megígérte Ábrahámnak (1Móz 12:3; 18:18; 22:18), hanem Jézus követői, zsidók és pogányok által, akiknek el kellett hagyniuk Jeruzsálemet és bizonyságot kellett tenniük a világnak (ApCsel 1:8).

Olvassuk el ApCsel 7:57–8:1-2 szakaszát! Hogyan számol be István haláláról Lukács?

Az istenkáromlás büntetése megkövezés volt (3Móz 24:14), bár nem egyértelmű, hogy Istvánt halálra ítélték vagy csak a fanatikus tömeg lincselte meg. Mindenesetre a feljegyzés szerint ő az első követője Jézusnak, akit a hite miatt öltek meg. Saul lehetett István ellenfeleinek a vezetője, mert a tanúk az ő lábához tették le a felsőruháikat. Amikor István a hóhéraiért imádkozott, Saulért is imádkozott. Csak igen nemes jellemű és rendületlen hitű ember képes erre. E tettével határozottan bemutatta a hitét és azt, hogy Krisztus jelen van az életében.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: