JÉZUS A MENNYEI TRÓNTEREMBEN

Mivel a szó meghatározása szerint a próféta (héberül nābî) olyan személy, aki Isten nevében beszél, István abban a pillanatban lett próféta, amikor közvetítette Isten rîb-jét Izraelnek. A prófétai szolgálta azonban elég rövid volt.

Olvassuk el ApCsel 7:55-56 szakaszát! Mit jelentett István látomása?

„Midőn István ehhez a ponthoz ért, a nép között zavar támadt. Mikor Krisztust a próféciákkal összefüggésbe hozta és az említett módon szólt a templomról, a megdöbbenést színlelő főpap megszaggatta a ruháját. István annak a jelét látta ebben, hogy hangját csakhamar örökre elnémítják. Látta, hogy szavai mily ellenállást váltottak ki és tudta, hogy ez volt az utolsó bizonyságtétele. Noha prédikációjának csak a közepén tartott, mégis azonnal befejezte” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 67. o.).

Míg István a zsidó vezetők előtt képviselte, amit Isten felhozott ellenük, Jézus a mennyei trónteremben állt – azaz a mennyei szentélyben, az Atya mellett, ami azt jelezte, hogy a földi ítélet a valódi mennyei ítéletnek csak egy kifejeződése. Isten megítéli majd az izraeli hamis tanítókat és vezetőket.

Ez magyarázza, hogy miért hiányzik itt a bűnbánatra való felhívás, ami gyakori jellegzetessége volt Az apostolok cselekedetei korábbi beszédeinek (2:38; 3:19; 5:31). Izrael teokráciája a vége felé közeledett. Ez azt jelentette, hogy a világ az üdvösséget már nem Izrael nemzetének a közvetítésével ismerheti meg, ahogyan Isten megígérte Ábrahámnak (1Móz 12:3; 18:18; 22:18), hanem Jézus követői, zsidók és pogányok által, akiknek el kellett hagyniuk Jeruzsálemet és bizonyságot kellett tenniük a világnak (ApCsel 1:8).

Olvassuk el ApCsel 7:57–8:1-2 szakaszát! Hogyan számol be István haláláról Lukács?

Az istenkáromlás büntetése megkövezés volt (3Móz 24:14), bár nem egyértelmű, hogy Istvánt halálra ítélték vagy csak a fanatikus tömeg lincselte meg. Mindenesetre a feljegyzés szerint ő az első követője Jézusnak, akit a hite miatt öltek meg. Saul lehetett István ellenfeleinek a vezetője, mert a tanúk az ő lábához tették le a felsőruháikat. Amikor István a hóhéraiért imádkozott, Saulért is imádkozott. Csak igen nemes jellemű és rendületlen hitű ember képes erre. E tettével határozottan bemutatta a hitét és azt, hogy Krisztus jelen van az életében.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: