A SZANHEDRIN ELŐTT

Olvassuk el ApCsel 7:1-53 verseit! Mit mondott István a vádolóinak?

Istvánt az ellene felhozott vádak miatt letartóztatták és a Szanhedrin elé vitték kihallgatásra. A zsidó tradíció úgy tartotta, hogy a törvény és a templomi szolgálat volt abból a három oszlopból kettő, amelyeken a világ rendje nyugodott, a jó cselekedet pedig a harmadik. A judaizmus legszentebbnek tartott dolgai elleni támadásnak vették azt is, ha valaki csupán utalt rá, hogy a mózesi szertartások idejétmúlttá váltak. Ezért vádolták a diakónust istenkáromlással (ApCsel 6:11).

István válasza az Az apostolok cselekedetei leghosszabb beszéde, ami már önmagában mutatja jelentőségét. Bár első látásra csupán Izrael történelme pontos felidézésének tűnik, a beszédet az ótestamentumi szövetség összefüggésében kell érteni, úgy, ahogyan a próféták vették, amikor vallási reformerekként a követelményeihez való visszatérésre szólították Izrael népét. Ilyen esetekben időnként a héber rîb szót alkalmazták, ami a legjobban talán úgy fordítható, hogy „szövetségi per”. Azt a gondolatot fejezték ki ezzel, hogy Isten törvényes lépésekhez folyamodik a népével szemben, akik nem tartották be a szövetséget.

Mik 6:1-2 verseiben például háromszor szerepel az, hogy rîb. Azután a Sínainál kötött szövetség mintáját követve (2Mózes 20–23. fejezetei) Mikeás Istennek a népért végbevitt hatalmas tetteire (Mik 6:3-5), a feltételekre és a szövetség megszegésére (Mik 6:6-12), majd az annak megszegése miatti átkokra (Mik 6:13-16) emlékezteti az embereket. Valószínűleg ez István beszédének a háttere. Amikor megkérték, hogy adjon magyarázatot a tetteire, nem igyekezett cáfolni a vádakat, sem védeni a hitét. Inkább ugyanúgy felemelte a hangját, mint a régi próféták, amikor Isten rîb-jét közvetítették Izraelnek. Isten és Izrael múltbeli kapcsolatának hosszú áttekintésével be akarta mutatni a nép hálátlanságát és engedetlenségét. ApCsel 7:51-53 verseiben valójában István már nem vádlott, hanem Isten prófétai ügyvédje, aki az Úr szövetségi perébe fogja a vezetőket. Ha az apáik vétkesek voltak a próféták megölésében, ők még inkább azok. Nagy a jelentősége annak, amikor vált és a „mi atyáink” (ApCsel 7:11, 19, 38, 44-45) helyett „atyáitok”-ról (ApCsel 7:51) beszél. Megszakítja a népével való szolidaritás vállalását és határozottan kiáll Jézus mellett. Hatalmas árat fizet ezért, szavai mégsem mutatnak félelmet vagy megbánást.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: