ISTVÁN SZOLGÁLATA

A felszentelés után a hét diakónus nemcsak az egyházi szolgálattal foglalkozott, hanem a bizonyságtevéssel is. Ennek eredményeként egyre terjedt az evangélium és a hívők száma is sokasodott (ApCsel 6:7). Természetesen a növekedés ellenállást váltott ki a korai egyházban. Az elbeszélés a későbbiekben Istvánra összpontosít, akinek lelki nagysága rendkívüli volt.

Olvassuk el ApCsel 6:8-16 verseit! Mit tanítanak ezek a versek Istvánról, a hitéről és a jelleméről? Mi volt az a prédikációjában, ami annyira feldühítette az ellenségeit?

István hellenista zsidóként Jeruzsálem görög nyelvű zsinagógáiban hirdette az evangéliumot. Több ilyen is volt a városban. ApCsel 6:9 talán kettőre tesz utalást, az egyikbe a déli (cirénei és alexandriai zsidók), a másikba pedig az északi bevándorlók (Kilikiából és Ázsiából valók) jártak.

A vita kétségtelenül főként Jézusról folyt, ám az István ellen felhozott vádak arra utalnak, hogy az ő evangéliumértelmezése és az abból következendőkkel kapcsolatos felfogása meghaladta a júdeai hívőkét. Istvánt Mózes és Isten káromlásával, azaz a törvény és a templom elleni szentségtöréssel vádolták. Még ha néhány ponton félre is értették – vagy szándékosan elferdítették szavait – és hamis tanúkat bírtak rá, hogy ellene szóljanak, akkor sem teljesen hamisak a vádak, ahogy Jézus ügyében sem voltak azok (Mk 14:58; Jn 2:19). István kifejezetten elítélte a Szanhedrin bálványimádat-szerű templomtiszteletét (ApCsel 7:48), ami mutatja: jól értette Jézus halálának mélyebb következményeit és azt, hogy ez hova vezet, legalábbis a templom és a ceremoniális szolgálatok tekintetében.

Más szóval, míg talán sok júdeai származású zsidó hívő túlságosan kötődött a templomhoz és az egyéb szertartásokhoz (ApCsel 3:1; 15:1, 5; 21:17-24), nehezen tudtak azoktól elszakadni (Gal 5:2-4; Zsid 5:11-14), addig István és bizonyára más görögül beszélő hívők is gyorsan megértették, hogy Jézus halála az egész templomi rendszer végét jelezte.

Vigyázzunk, nehogy annyira leragadjunk egyes kedvelt elgondolásainknál, hogy kizárjuk az új világosságot! Miért kell erre nagyon ügyelni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: