A HÉT DIAKÓNUS FELSZENTELÉSE

Olvassuk el ApCsel 6:1 versét! Miért panaszkodtak a görögül beszélő hívők?

„Panaszul hozták fel, hogy a görög özvegyasszonyokat mellőzik az adományok naponkénti szétosztásában. Bármely egyenetlenség ellentmond az evangélium szellemének, és Sátánnak sikerült a bizalmatlanság felkeltése. Azonnal intézkedni kellett az elégedetlenség minden okának megszüntetésére, hogy az ellenségnek ne sikerüljön lázadást szítani” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 59. o.). Azt a megoldást javasolták az apostolok, hogy a zsidók válasszanak maguk közül hét férfit, akik majd az „asztal körül” (ApCsel 6:2) szolgálnak [diakoneō], amíg ők imádsággal és „az igehirdetés szolgálatában” [diakonia] (ApCsel 6:4) töltik az idejüket. A diakoneō és a diakonia szavak ugyanahhoz a szócsoporthoz tartoznak, a kettő között az egyetlen eltérést az „asztalok” képezik ApCsel 6:2 versében, a 4. versben pedig az „igehirdetés”. Ez a „mindennapi” (ApCsel 6:1) melléknévvel együtt a korai egyház életének két fő részére mutat rá: a tanítás („igehirdetés”) és a közösség („asztalok”) szolgálatára, az utóbbi közös étkezésből, úrvacsorából és imádságból állt (ApCsel 2:42, 46; 5:42).

Azaz Jézus tanításainak felhatalmazott letéteményesei, az apostolok leginkább a hívők tanbeli képzésével és az imádsággal foglalkoztak, míg a hét diakónus a különböző házi gyülekezetekben felügyelte a közösségi tevékenységeket. Ugyanakkor a feladataikat nem korlátozták annyira, mint ahogyan a diakónia mai értelmezése veszi. Tulajdonképpen ők voltak az egyház első gyülekezetvezetői.

Olvassuk el ApCsel 6:2-6 szakaszát! Hogyan választották ki és bízták meg a hét diakónust?

A jelölteknek erkölcsi, lelki és gyakorlati értékekkel kellett rendelkezniük. Fontos volt, hogy jó hírük legyen, Szentlélekkel és bölcsességgel teljesek legyenek. A közösség jóváhagyásával választották ki a hét diakónust, majd imával és kézrátétellel bízták meg őket a szolgálatra. Úgy tűnik, hogy ez a szertartás nyilvános elismerést és felhatalmazást adott a diakónusoknak a feladatukra.

Ugye könnyű széthúzást teremteni a sorok között? Viszont az Istentől kapott lehetőségeinkkel hogyan járulhatunk mindannyian hozzá a békesség megőrzéséhez és hogyan összpontosíthatunk inkább a küldetésünkre?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: