Az első egyházi vezetők

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETITANULMÁNYUNK: Mikeás 6:1-16; Apostolok cselekedetei 6–7;

8:4-25; Zsidók 5:11-14

„És az Isten igéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet” (ApCsel 6:7).

A pünkösdi megtértek között sok hellenista zsidó volt, akik a görög-római világból érkeztek és akkor Jeruzsálemben voltak (ApCsel 2:5, 9-11). Zsidóságuk dacára számos tekintetben különböztek a júdeai zsidóktól – az ApCsel 6:1 versében említett „héberek”-től. Az egyik legfeltűnőbb eltérés az volt, hogy nem ismerték a Júdeában beszélt arám nyelvet.

Sok más különbség is volt, mind kulturális, mind vallási téren. Mivel idegen országokban születtek, a júdeai zsidó hagyományokban nem voltak gyökereik vagy legalábbis nem olyan mélyek, mint a júdeai zsidóknak. Feltehetően nem kötődtek annyira a templomi szertartásokhoz és a mózesi törvényeknek azokhoz a részeihez, amelyek egyedül Izrael földjére vonatkoztak.

Mivel életük jelentős részét görög-római környezetben és a pogányokkal való közeli kapcsolatban töltötték, természetszerűen sokkal készségesebben megértették a keresztény hit befogadó jellegét. Tulajdonképpen Isten sok hellenista hívő által teljesítette a világszéles bizonyságtételre vonatkozó parancsát.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: