TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Sáfárok vagyunk, és távolléte idejére Urunk a házának és érdekeinek gondozásával bízott meg bennünket, mert ennek szolgálatáért jött a földre. Amikor visszatért a mennybe, ránk hagyta a felelősséget, és elvárja, hogy figyeljük és várjuk megjelenését. Legyünk hűek a bizalmához, különben ha váratlanul eljön, álomban talál bennünket” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 8. köt., 37. o.)!

„Az embereknek fel kell mérniük az Isten ügyében tett ígéreteik és fogadalmaik szentségét. Az ilyen fogadalmakat általában nem tekintik annyira kötelezőnek, mint az emberek előtt tett kötelezettségvállalásokat. Vajon az Istennek tett ígéret kevésbé lenne szent és kötelező? A keresztények figyelmen kívül hagyhatnák adott szavukat, ha az nem tartalmaz konkrét feltételeket vagy mert nem lehet a jog eszközeivel kikényszeríteni? Nincs olyan jogi tétel vagy kötelék, amely jobban kötelezne, mint az Isten ügye mellett tett fogadás” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt., 1056. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Jézus egyebek mellett két üzenetet bízott tanítványaira: közeli visszajövetelének ígéretét és a világszéles missziót. Hogyan befolyásolja ez a két tényező a küldetéstudatunkat és az evangélium hirdetésére való elhívásunkat?

2. Valaki egyszer azt mondta: „Készen kell állnunk, mintha Jézus ma jönne el, de úgy kell munkálkodnunk (az egyház küldetésében), mintha még száz évbe telne, hogy megérkezzen!” Milyen bölcsességet találunk ebben a gondolatban? Hogyan alkalmazhatjuk ezt az elhívásunkra?

3. Miért álljon minden prédikációnk középpontjában Jézus élete, halála, feltámadása és visszatérése? Gondoljunk erre így: Mi haszna volna az üzeneteinknek ezek nélkül az események nélkül?

4. Mennyire nehéz belelátni mások szívébe, legyen az akár jó, akár rossz? Mire tanít meg Anániás és Szafira története ezzel kapcsolatban?

5. Említsünk meg néhány mai „Gamálielt”, akit ismerünk! Esetleg mi tölthetjük be ezt a szerepet mások életében? Beszélgessünk a csoportban arról, hogyan segített egy-egy bölcs tanács, amit adtunk vagy kaptunk! Mit tanulhatunk meg ezekből az esetekből?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: