A MÁSODIK LETARTÓZTATÁS

Isten fel tudta használni az apostolokat a bűnre kimondott ítéletben, amint Anániás és Szafira esetében történt, valamint abban is, hogy a bűnösöket kegyelmében részesítse. Erőteljes gyógyító szolgálatuk (ApCsel 5:12-16) kézzelfoghatóan bizonyította, hogy Isten Lelke munkálkodik bennük. Meglepő, hogy az emberek még Péter árnyékát is gyógyítónak hitték. Az evangéliumokban ezzel az az eset áll a legközelebbi párhuzamban, amikor egy nő meggyógyult, miután megérintette Jézus ruháját (Lk 8:43-44). Lukács persze nem mondja, hogy Péter árnyékának gyógyító ereje lett volna, csak az emberek gondolták így. Isten viszont még úgy is kiárasztotta kegyelmét, hogy a népszerű babonaság szintén benne volt a képben.

Minél inkább beteltek az apostolok Szentlélekkel, minél inkább növekedett a jelek és a csodák száma, a vallási vezetők annál féltékenyebbek lettek. Emiatt másodjára is letartóztatták az apostolokat (ApCsel 5:17-18). A vezetőség egyes tagjai csak az apostolok szabadulása után (ApCsel 5:19-24) kezdtek arra gondolni, hogy talán természetfeletti erők munkálkodnak, és miután Péter újabb bátor beszédet mondott, amelyben kihangsúlyozta: „Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek” (ApCsel 5:29).

Olvassuk el ApCsel 5:34-39 verseit! Hogyan próbálta meg Gamáliel eltéríteni a Szanhedrint attól, hogy kivégeztessék az apostolokat?

A Szanhedrint a szadduceuok vezették, a farizeusoknak csak kisebbségi befolyása volt. Gamáliel farizeus volt, a törvény doktora. A zsidók annyira tisztelték, hogy így szólították: „Rabban” („tanítónk”), nem csupán „Rabbi” („tanítóm”). Pál is a tanítványa volt (ApCsel 22:3).

Gamáliel felidézett két lázadást Izrael közelmúltjából, amelyeknek szintén voltak követői és zavart keltettek. Miután a vezetőket megölték, a követőik teljesen szétszóródtak. Gamáliel azt a következtetést vonta le, hogy ha a keresztény mozgalom embertől ered, hamarosan el fog tűnni. Viszont ha isteni eredetű, ahogy azt az apostolok állították, akkor hogyan akarnának az útjába állni? Gamáliel tanácsa kerekedett felül. Az apostolokat megvesszőzték, majd ismét rájuk parancsoltak, hogy ne beszéljenek Jézus nevében.

E történet szerint miért lehet szükséges és miért segíthet gyakran a jó tanács? Hogyan tanulhatunk meg többször tanácsot kérni, még akkor is, ha olyasmit hallunk, amit nem igazán szeretnénk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: