AZ ELLENÁLLÁS KEZDETE

Nem sok idő telt el, mire az egyház sikerei ellenállást gerjesztettek a jeruzsálemi vezetőkben. A jeruzsálemi templomot a főpap és a társai vezették, a legtöbben közülük szadduceusok voltak. A főpap a Szanhedrin testületének az elnöke is volt, ami abban az időben leginkább szadduceusokból és farizeusokból állt. A szadduceusokat felettébb nyugtalanította Péter és János tanítása, miszerint Jézus feltámadt a halálból, mivel nem hittek a feltámadásban. A templom őrei letartóztatták az apostolokat, akik a következő napig őrizetben maradtak, majd a tanács elé vitték őket (ApCsel 4:1-7).

Olvassuk el ApCsel 4:1-18 szakaszát! Mit válaszolt Péter arra a kérdésre, hogy milyen hatalom által cselekedtek? Mi volt Péter üzenetében, ami miatt a vezetők fenyegetve érezték magukat?

A hatalomra vonatkozó kérdés mutatja, hogy a zsidó vezetőket éppen ez foglalkoztatta. Péter viszont nemcsak azt jelentette ki, hogy a csodát Jézus nevében tették. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az üdvösséget egyedül tőle kaphatjuk. Az apostolok a legfőbb zsidó testület előtt jelentek meg, ám annál jóval nagyobb hatalom szolgálatában álltak. Egyszerű, iskolázatlan, galileai halászok voltak, ezért a jelenlevők megdöbbentek bátorságuk és ékesszólásuk láttán. Pontosan az volt a lényeg, amit ugyan a vezetők nem vettek észre, hogy beteltek Szentlélekkel, épp ahogyan Jézus előre megmondta (Mt 10:16-20).

Mivel a Szanhedrin képtelen volt tagadni a csodát – a meggyógyított férfi is jelen volt, mindenki láthatta –, ezért megtiltották az apostoloknak, hogy tovább prédikáljanak. Ugyanúgy tartottak az üzenettől, mint a mozgalom növekvő népszerűségétől. Mivel nem értékelték helyesen a bizonyítékokat, hagyták, hogy az előítélet és a védekezési kényszer diktálja a cselekedeteiket.

Péter utolsó szavai Az apostolok cselekedetei legértékesebb gyöngyszemei közé tartoznak: „Vajon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk” (ApCsel 4:19-20).

Gondolkodjunk el a hatalomvágyról, arról, hogy milyen veszélyes is lehet minden szinten és környezetben! Keresztényként Isten szolgálatra hívott el bennünket. Miért őrizkedjünk tehát annyira a hatalom csábításától?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: