A SÁNTA MEGGYÓGYÍTÁSA

ApCsel 3:1 verse szerint Péter és János a templomba tartott a 3 órakor kezdődő imádságra. Ez mutatja, hogy a korai időszakban az egyház hite jellegét tekintve zsidó volt. Vagyis az apostolok nemcsak azért jártak a templomba, hogy tanítsanak vagy új hívőket nyerjenek, hanem mert Péter és János még mindig zsidó volt, legalábbis eddig a pontig a zsidó vallási hagyományokat követték (ApCsel 20:16; 21:17-26). Aznap bámulatos csodát tettek (ApCsel 3:1-10), ami lehetőséget adott Péternek arra, hogy elmondjon egy újabb prédikációt.

Olvassuk el ApCsel 3:12-26 szakaszát! Mire helyezte Péter főként a hangsúlyt ebben a prédikációban?

Öt fő pont jellemzi a korai keresztény igehirdetést: Jézus a szenvedő Messiás (ApCsel 3:18); Isten feltámasztotta Őt (ApCsel 3:15); Isten megdicsőíttette Jézust a mennyben (ApCsel 3:13); vissza fog térni (ApCsel 3:20) és a bűnbocsánathoz szükséges a bűnök megbánása (ApCsel 3:19).

Sok szempontból mi is ugyanezt az üzenetet visszük el a világnak, noha a körülmények megváltoztak. Az apostolok még zsidó környezetben voltak, az embereknek nem kellett vallást váltani, hanem csak egyszerűen „áttérni” a régi szövetségről az újra. Isten népeként el kellett fogadniuk a Messiást, tapasztalva Jézus elfogadása után a valódi újjászületést.

Még ha más is most a helyzet, az üzenet lényegében ugyanaz: Krisztus meghalt a bűneinkért, feltámadt és vissza fog térni. Ez azt jelenti, hogy benne találjuk meg az üdvösségünket. A keresztre feszített, feltámadt és visszatérő Jézus Krisztus áll szükségképpen az üzenetünk előadásmódjának a középpontjában A jelenések könyve 14. fejezete hármas angyali üzenetének kontextusában is.

„A magukat keresztényeknek vallók között a hetednapi adventistáknak kell a leginkább felemelniük Krisztust a világ előtt. A harmadik angyal üzenete a szombat hirdetésére szólít. Ezt az igazságot is hirdetni kell az üzenetben található többi igazság mellett. Viszont Krisztus Jézust nem szabad kihagyni, aki a figyelem központjában áll. Krisztus keresztjénél találkozik a kegyelem és az igazság, és az igazságosság és a béke csókolgatják egymást. Segíteni kell a bűnösnek, hogy a Golgotára tekintsen. Egyszerű gyermeki hittel kell bíznia az Üdvözítő érdemeiben, el kell fogadnia igazságát és hinnie kell kegyelmében” (Ellen G. White: Gospel Workers. 156-157. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: