TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

A Szentlélek pünkösdi kitöltetése fontos igazságra vetett fényt. Arra, ami a mennyben történt, valamint arra, hogy az Atya elfogadta Jézusnak a világ bűneiért hozott áldozatát. A Lélek kiárasztása azt is megmutatta, hogy Isten felmagasztalta Krisztusnak a földi áldozatán alapuló, értünk végzett mennyei munkáját. Ezek a nagyszerű események még jobban rávilágítanak arra az igazságra, hogy a menny és a föld olyan összeköttetésben áll, amit most fel sem tudunk fogni.

„Krisztus mennybemenetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a megígért áldást… Miután Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imádata közepette megkoronázták. Amint ez a szertartás véget ért, a Szentlélek gazdagon áradt a tanítványokra és Krisztus valóban megdicsőíttetett azzal a dicsőséggel, mellyel öröktől fogva rendelkezett Atyjánál. A Lélek pünkösd napi kiárasztásával a menny azt üzente: a Megváltó ünnepélyes felkenetése megtörtént. Ígérete szerint elküldte követőire a mennyből a Szentlelket annak jeléül, hogy mint pap és király, átvett minden hatalmat mennyen és földön, és népének Felkentje lett” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 25. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Milyen pünkösdre számíthat ma az egyház? Mit lehet megismételni és mit nem?

2. Időzzünk el annál a gondolatnál, hogy Jézus feltámadását Péter a pünkösdi üzenetének fontos részévé tette! A feltámadás még csodálatosabb lett attól, hogy bármire is számítottak akkor a Messiással kapcsolatban a zsidók, a halálból való feltámadását senki nem várta. Nem erre számítottak azok, akik várták a Messiást. Miért fontos a Biblia tanításait ismerni az újabban elterjedt nézetekkel szemben?

3. ApCsel 2:38 a keresztség szükségességét említi. Vajon azt jelenti ez, hogy aki ismerte Jézust, de a keresztsége előtt halt meg, szükségképpen elveszett? Indokoljuk a válaszunkat!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: