JÉZUS FELMAGASZTALÁSA

„Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szentlelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok” (ApCsel 2:33).

Beszéde harmadik részében Péter visszatért a nyelveken szólás kérdéséhez, ami már először is odavonzotta az embereket. A hívők azért szóltak nyelveken, mert éppen akkor árasztotta rájuk Isten a Szentlelkét a mennyből, nem mintha részegek lettek volna, ami igen furcsán hatott volna, méghozzá reggel 9 órakor (ApCsel 2:15).

Olvassuk el ApCsel 2:33-36 szakaszát! Mi a kapcsolat Jézusnak Isten jobbján történt felmagasztaltatása és a Szentlélek kiárasztása között?

Isten jobbja a hatalom posztja (Zsolt 110:1-3). Péter a Szentírásra alapozott érvé­ben állította, hogy Jézus azért töltötte ki a Lelkét követőire, mert erre a tisztre emelkedett a mennyben. Felmagasztaltatása révén nem lett olyan pozíciója, amivel korábban ne rendelkezett volna (Jn 1:1-3; 17:5), hanem ezzel az Atya a legmagasabb fokon ismerte el, hogy Jézus Úr és Megváltó (ApCsel 2:36).

Ez az esemény tulajdonképpen a Szentírás egyik legfontosabb témájához vezet el bennünket: a jó és a rossz közötti kozmikus küzdelemhez. A lényeg, hogy a Lélek nem jöhetett volna el teljes mértékben, ha Isten nem magasztalja fel Jézust (Jn 7:39), és nem dicsőült volna meg, ha nem győzedelmeskedik a kereszten (Jn 17:4-5). Más szóval, Jézus megdicsőülése volt a Szentlélek eljövetelének feltétele, mert ez jelképezte, hogy Isten elismeri mindazt, amit Jézus a kereszten tett, ideértve a világ trónbitorlója felett aratott győzelmet is (Jn 12:31).

Árnyékot vetett Istenre, hogy a bűn betört a világba. Jézusnak nem csupán azért kellett meghalnia, hogy megváltsa az embereket, hanem azért is, mert így tudta igazolni Istent és így leplezhette le Sátánt, a csalót. Jézus szolgálata idején már munkálkodott az üdvösség korszaka (Lk 4:18-21). Szabadon engedte Sátán foglyait, amikor ördögöket űzött ki vagy bűnöket bocsátott meg. Viszont a kereszt adott neki teljes felhatalmazást arra, hogy ezt megtehesse. Amikor a menny jóváhagyta Krisztus önfeláldozását, Jézus súlyos vereséget mért Sátánra, Isten pedig kiárasztotta a Lelket, hogy előkészítse adventjére az embereket.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: