A NYELVEKEN SZÓLÁS AJÁNDÉKA

ApCsel 2:4 versében a Szentlélek jelenlétét a nyelveken szóláson keresztül vehetjük észre. Ugyanakkor ez az ajándék csak az egyik megnyilvánulása a Szentléleknek (ApCsel 10:45-46; 19:6). Többek között ide tartozik még a jövendőmondás (ApCsel 11:28), a látomások (ApCsel 7:55), az ihletett beszéd (ApCsel 2:8; 28:25), a gyógyítás (ApCsel 3:6, 12; 5:12, 16) és a szolgálatra való alkalmassá tétel (ApCsel 6:3, 5).

A nyelveken szólás ajándéka pünkösdkor nem azért történt, mert ez a legjellemzőbb vagy a legfontosabb bizonyítéka a Szentlélek kiáradásának. Azért került rá sor, hogy elindíthassa az egyház világszéles küldetését. Vagyis az ApCsel 1:8 versében található elhíváshoz szükség volt a nyelveken szólásra. Az apostoloknak a kulturális határokon átlépve, a világ végéig kellett eljutniuk az evangéliummal, tehát fontos volt azoknak a nyelvén beszélniük, akiknek hallaniuk kellett mondandójukat.

Olvassuk el ApCsel 2:5-12 verseit! Mi a bizonyítékunk arra, hogy az apostolok létező idegen nyelveken beszéltek?

Úgy sejtjük, hogy az 1. században nyolc-tízmillió zsidó hívő élhetett világszerte, mintegy 60%-uk Júdea területén kívül. Az ünnep alatt Jeruzsálemben tartózkodók közül sokan idegen országokból jöttek, nem beszéltek arámul, az akkori júdeai zsidók nyelvén.

Nem kérdés, hogy a pünkösdi megtértek közül a legtöbben olyan zsidók voltak, akik más területekről származtak és az evangéliumot a saját nyelvükön hallhatták. A dialektos szó – ami egy nép vagy régió nyelvét jelenti (ApCsel 2:6, 8; vö. ApCsel 21:40; 22:2; 26:14) – a bizonyíték arra nézve, hogy az apostolok létező idegen nyelveken szóltak és nem ismeretlen, elragadtatott nyelveken. Egyértelmű tehát, hogy különböző nyelveken beszéltek. Az volt a csoda, hogy az egyszerű galileaiak olyan nyelven szólaltak meg akkor, amit órákkal azelőtt nem is ismertek. A helyi zsidók számára, akik tanúi voltak a jelenetnek és nem ismerték ezeket a nyelveket, az tűnt az egyetlen lehetséges magyarázatnak, hogy az apostolok részegek voltak, és nekik értelmetlennek tűnő, furcsa hangokat hallattak. „Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg” (ApCsel 2:13, RÚF).

Isten csodálatos módon mutatta meg magát nekik, ők mégis azt hitték, hogy ez csupán részegség? Mit tehetünk, hogy mi ne legyünk ennyire vakok lelkileg?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: