A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

A tanítványok Jézus parancsának engedelmeskedve Jeruzsálemben várták a megígért Szentlelket, buzgó imádsággal, őszinte bűnbánattal és dicsőítéssel. Amikor eljött a nap, „mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen” (ApCsel 2:1, RÚF), talán Az apostolok cselekedetei 1. fejezetében említett felházban. Hamarosan viszont nyilvánosabb helyre indultak (ApCsel 2:6-13).

Olvassuk el ApCsel 2:1-3 szakaszát! Milyen természetfeletti elemek kísérték a Szentlélek kiáradását?

Eseménydús jelenet volt. Először hirtelen hang jött a mennyből, mint vad szélvihar, ami betöltötte az egész helyiséget, majd úgy tűnt, hogy lángnyelvek jelentek meg és nyugodtak meg az ott levőkön.

A Szentírásban a szelet és a tüzet gyakran „teofániával”, avagy isteni megjelenéssel azonosítják (például 2Móz 3:2; 19:18; 5Móz 4:15). Ráadásul a szél és a tűz még Isten Lelkét is jelképezhette (Mt 3:11; Jn 3:8). Akármi is legyen pünkösd esetében a pontos jelentése ennek a jelenségnek, az üdvösség történetében különös pillanatot jelölt, a Szentlélek megígért kitöltetését.

A Szentlélek mindig is munkálkodott. Az ószövetségi időkben gyakran jelentőségteljesen mutatkozott meg Isten népe fölötti befolyása, de sosem annak teljességében. „A patriarkális korszakban a Szentlélek befolyása gyakran megnyilatkozott észrevehető módon, de sohasem a maga teljességében. Most a Megváltó szavainak engedelmeskedve a tanítványok könyörögtek ez adományért, és a mennyekben Krisztus hozzátette az Ő könyörgését. Jogot formált a Szentlélek ajándékára, hogy népére kitölthesse” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 24. o.).

Keresztelő János az eljövendő Messiáshoz kötötte a Szentlélek általi keresztséget (Lk 3:16; vö. ApCsel 11:16), és Jézus is több alkalommal utalt erre (Lk 24:49; ApCsel 1:8). A Szentlélek kitöltése volt Jézus első közbenjárói tette Isten előtt (Jn 14:16, 26; 15:26). Pünkösdkor beteljesedett az ígéret.

Pünkösdkor a Szentlélek általi keresztség különleges alkalom volt, ami összefüggött Jézusnak a kereszten aratott diadalával és mennyei felmagasztalásával, de a Lélekkel való betöltekezést a hívőknek újból és újból át kell élniük az életük során (ApCsel 4:8, 31; 11:24; 13:9, 52; Ef 5:18).

Milyen bizonyítékunk van arra, hogy a Szentlélek munkálkodik az életünkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: