A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

A tanítványok Jézus parancsának engedelmeskedve Jeruzsálemben várták a megígért Szentlelket, buzgó imádsággal, őszinte bűnbánattal és dicsőítéssel. Amikor eljött a nap, „mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen” (ApCsel 2:1, RÚF), talán Az apostolok cselekedetei 1. fejezetében említett felházban. Hamarosan viszont nyilvánosabb helyre indultak (ApCsel 2:6-13).

Olvassuk el ApCsel 2:1-3 szakaszát! Milyen természetfeletti elemek kísérték a Szentlélek kiáradását?

Eseménydús jelenet volt. Először hirtelen hang jött a mennyből, mint vad szélvihar, ami betöltötte az egész helyiséget, majd úgy tűnt, hogy lángnyelvek jelentek meg és nyugodtak meg az ott levőkön.

A Szentírásban a szelet és a tüzet gyakran „teofániával”, avagy isteni megjelenéssel azonosítják (például 2Móz 3:2; 19:18; 5Móz 4:15). Ráadásul a szél és a tűz még Isten Lelkét is jelképezhette (Mt 3:11; Jn 3:8). Akármi is legyen pünkösd esetében a pontos jelentése ennek a jelenségnek, az üdvösség történetében különös pillanatot jelölt, a Szentlélek megígért kitöltetését.

A Szentlélek mindig is munkálkodott. Az ószövetségi időkben gyakran jelentőségteljesen mutatkozott meg Isten népe fölötti befolyása, de sosem annak teljességében. „A patriarkális korszakban a Szentlélek befolyása gyakran megnyilatkozott észrevehető módon, de sohasem a maga teljességében. Most a Megváltó szavainak engedelmeskedve a tanítványok könyörögtek ez adományért, és a mennyekben Krisztus hozzátette az Ő könyörgését. Jogot formált a Szentlélek ajándékára, hogy népére kitölthesse” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 24. o.).

Keresztelő János az eljövendő Messiáshoz kötötte a Szentlélek általi keresztséget (Lk 3:16; vö. ApCsel 11:16), és Jézus is több alkalommal utalt erre (Lk 24:49; ApCsel 1:8). A Szentlélek kitöltése volt Jézus első közbenjárói tette Isten előtt (Jn 14:16, 26; 15:26). Pünkösdkor beteljesedett az ígéret.

Pünkösdkor a Szentlélek általi keresztség különleges alkalom volt, ami összefüggött Jézusnak a kereszten aratott diadalával és mennyei felmagasztalásával, de a Lélekkel való betöltekezést a hívőknek újból és újból át kell élniük az életük során (ApCsel 4:8, 31; 11:24; 13:9, 52; Ef 5:18).

Milyen bizonyítékunk van arra, hogy a Szentlélek munkálkodik az életünkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: