A TIZENKETTEDIK APOSTOL

A korai keresztény közösség körülbelül százhúsz hívőt számlált (ApCsel 1:15). Első adminisztratív tettük az volt, hogy kiválasztottak valakit Júdás helyére.

Olvassuk el ApCsel 1:21-22 verseit! Milyen képességeket vártak el Júdás utódjától? Miért voltak ezek olyan fontosak?

Szemtanúként látnia kellett Jézus feltámadását (vö. ApCsel 4:33). Ez azért volt fontos, mert a feltámadást újból és újból erős bizonyítékként hozták fel Jézus messiási volta és az egész keresztény hit igazsága mellett.

Ugyanakkor azok közül kellett választani, akik ott voltak a tanítványok mellett Jézus szolgálatának idején. Pál később úgy érvelt, hogy bár nem kísérte Jézust a földi szolgálata során, ő is jogosult az apostoli tisztre, a damaszkuszi úton Jézussal való találkozása tette képessé a feltámadásról való bizonyságtételre (1Kor 9:1). Bár Pál magát „mintegy idétlennek” (1Kor 15:8), „torzszülöttnek” (RÚF, ÚRK) nevezte, mégsem hitte, hogy kevésbé volna alkalmas a többi apostolnál (1Kor 9:2; Gal 2:6-9). Tehát csak a tizenkettő és Pál volt „apostol” a szó gyakorlati, vitathatatlan értelmében (ApCsel 1:25-26). A kifejezés viszont alapvető, általános módon küldöttként vagy hírmondóként más evangéliumi munkásokra is alkalmazható (ApCsel 14:4, 14; Gal 1:19).

Olvassuk el ApCsel 1:23-26 szakaszát! Hogyan választották ki Mátyást?

Különösnek tűnhet a módszer, ahogyan Mátyást kiválasztották, de a sorsvetés régóta alkalmazott döntéshozási forma volt (pl. 3Móz 16:5-10; 4Móz 26:55). Ráadásul két, korábban ugyanannyira alkalmasnak tartott jelölt közül választottak, nem az ismeretlenbe léptek. A hívők imádkoztak Istenhez és hitték, hogy az eredmény az Ő akaratát tükrözi majd (vö. Péld 16:33). Arra nézve nincs bizonyíték, hogy a döntést valaha is megkérdőjelezték volna. Pünkösd után azonban már nem volt többé szükség sorsvetésre, mert a Szentlélek közvetlenül vezette a közösséget (ApCsel 5:3; 11:15-18; 13:2; 16:6-9).

Mit felelnénk, ha valaki ma odajönne hozzánk és ezt kérdezné: „Hogyan tudhatom meg, mi Isten akarata az életemre nézve?” Indokoljuk meg a válaszunkat!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: