A TIZENKETTEDIK APOSTOL

A korai keresztény közösség körülbelül százhúsz hívőt számlált (ApCsel 1:15). Első adminisztratív tettük az volt, hogy kiválasztottak valakit Júdás helyére.

Olvassuk el ApCsel 1:21-22 verseit! Milyen képességeket vártak el Júdás utódjától? Miért voltak ezek olyan fontosak?

Szemtanúként látnia kellett Jézus feltámadását (vö. ApCsel 4:33). Ez azért volt fontos, mert a feltámadást újból és újból erős bizonyítékként hozták fel Jézus messiási volta és az egész keresztény hit igazsága mellett.

Ugyanakkor azok közül kellett választani, akik ott voltak a tanítványok mellett Jézus szolgálatának idején. Pál később úgy érvelt, hogy bár nem kísérte Jézust a földi szolgálata során, ő is jogosult az apostoli tisztre, a damaszkuszi úton Jézussal való találkozása tette képessé a feltámadásról való bizonyságtételre (1Kor 9:1). Bár Pál magát „mintegy idétlennek” (1Kor 15:8), „torzszülöttnek” (RÚF, ÚRK) nevezte, mégsem hitte, hogy kevésbé volna alkalmas a többi apostolnál (1Kor 9:2; Gal 2:6-9). Tehát csak a tizenkettő és Pál volt „apostol” a szó gyakorlati, vitathatatlan értelmében (ApCsel 1:25-26). A kifejezés viszont alapvető, általános módon küldöttként vagy hírmondóként más evangéliumi munkásokra is alkalmazható (ApCsel 14:4, 14; Gal 1:19).

Olvassuk el ApCsel 1:23-26 szakaszát! Hogyan választották ki Mátyást?

Különösnek tűnhet a módszer, ahogyan Mátyást kiválasztották, de a sorsvetés régóta alkalmazott döntéshozási forma volt (pl. 3Móz 16:5-10; 4Móz 26:55). Ráadásul két, korábban ugyanannyira alkalmasnak tartott jelölt közül választottak, nem az ismeretlenbe léptek. A hívők imádkoztak Istenhez és hitték, hogy az eredmény az Ő akaratát tükrözi majd (vö. Péld 16:33). Arra nézve nincs bizonyíték, hogy a döntést valaha is megkérdőjelezték volna. Pünkösd után azonban már nem volt többé szükség sorsvetésre, mert a Szentlélek közvetlenül vezette a közösséget (ApCsel 5:3; 11:15-18; 13:2; 16:6-9).

Mit felelnénk, ha valaki ma odajönne hozzánk és ezt kérdezné: „Hogyan tudhatom meg, mi Isten akarata az életemre nézve?” Indokoljuk meg a válaszunkat!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: