FELKÉSZÜLÉS PÜNKÖSDRE

ApCsel 1:7-8 verseiben olvasható válaszában Jézus nem foglalt állást az időről. Ugyanakkor ha természetes módon továbbgondoljuk a szavait, arra következtethetünk, hogy azután tér majd vissza, miután a Szentlélek eljön és a tanítványok bevégzik a küldetésüket (lásd még Mt 24:14). Az angyalok megjegyzése (ApCsel 1:11) sem válasz a kérdésre, hogy mikor jön el Isten országa. Ám úgy is lehetett érteni, hogy hamarosan be fog következni. Ez magyarázza, hogy miért tértek vissza a tanítványok „nagy örömmel Jeruzsálembe” (Lk 24:52). Úgy értelmezték Jézus második eljövetelének bizonytalan idejét, hogy a vég közel van, aminek még nagyobb bátorsággal kellett eltöltenie őket a küldetésük teljesítéséhez. Az apostolok cselekedetei további része ezt a gondolatot fogja bemutatni.

Olvassuk el ApCsel 1:12-14 szakaszát! Ki volt még ott a felházban? Hogyan készültek fel a Szentlélek kitöltetésére?

Miután a tanítványok visszatértek az Olajfák hegyéről, egy jeruzsálemi magánház felső vendégszobájában gyűltek össze (latinul cenaculum). Jézus néhány női követője (Lk 8:1-3; 23:49; 24:1-12) és az édesanyja meg a testvérei is ott voltak a tanítványokkal.

Jézus testvérei (Mk 6:3) vagy József és Mária fiatalabb fiai lehettek (Mt 1:25; Lk 2:7), vagy, ami valószínűbb, József első házasságából származó fiai, ebben az esetben József özvegy volt, amikor elvette Máriát. Meglepő a jelenlétük a tanítványok között, hiszen mindig kétkedtek Jézust illetően (Mk 3:21; Jn 7:5). Viszont változtatni látszott a helyzeten Jézus feltámadása és külön megjelenése Jakab előtt (1Kor 15:7). Úgy tűnik, hogy később Jakab átvette Péter helyét a keresztény közösség vezetésében (ApCsel 12:17; 15:13; 21:18; Gal 2:9, 12).

A tanítványok szüntelen imádkoztak (ApCsel 1:14) és a templomban dicsőítették Istent (Lk 24:53), így kétségtelen, hogy az idejüket mind bűnvallással, bűnbánattal és bűneik elhagyásával töltötték. Úgy képzelték ugyan, hogy a Szentlélek kitöltetése Jézus azonnali visszajöveteléhez vezet, a lelki hozzáállásuk mégis teljes összhangban állt az elkövetkezendőkkel, hiszen a Szentlélek az imádságra válaszul érkezik.

A napi választásainkkal hogyan segítünk előkészíteni a Szentlélek munkáját az életünkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: