A TANÍTVÁNYOK KÜLDETÉSE

Olvassuk el ApCsel 1:8 versét! Mit kellett volna a tanítványoknak tenni ahelyett, hogy próféciai feltételezgetésekbe kezdenek?

Négy fontos elem van ebben a szakaszban a tanítványok küldetésével kapcsolatban:

1. A Lélek ajándéka. A Szentlélek mindig is tevékenykedett Isten népének életében, a próféták szerint ugyanakkor a jövőben majd különös módon kitölti Lelkét az Úr (Ézs 44:3; Jóel 2:28-29). Jézust felkente a Szentlélek, tehát az Ő szolgálata során is már végezte a munkáját (Lk 4:18-21), de hivatalos beiktatása nem történt meg Krisztus mennyei megdicsőüléséig (Jn 7:39; ApCsel 2:33).

2. A tanú szerepe. A tanú a saját tapasztalatáról számol be, amire a tanítványok teljes mértékben képesek voltak (ApCsel 1:21-22; 4:20; vö. 1Jn 1:1-3). Isten azzal bízta meg őket, hogy mondják el a világnak Jézussal szerzett sajátságos tapasztalataikat.

3. A küldetés terve. A tanítványoknak először Jeruzsálemben, majd Júdeában és Samáriában, végül pedig az egész világon bizonyságot kellett tenniük. A terv progresszív volt. Jeruzsálem számított a zsidó vallási élet központjának, ahol Jézust elítélték és keresztre feszítették, Júdea és Samária a szomszédos területek voltak, ahol Jézus szintén szolgált. Viszont a tanítványok nem korlátozhatták a tevékenységüket ezekre a helységekre, a küldetésük világszéles volt.

4. A küldetés iránya. Az ószövetségi időkben a népeket kellett Istenhez vonzani (lásd Ézs 2:1-5), nem Istent kellett Izraelnek „elvinnie” a népekhez. A néhány kivétel (például Jónás) nem érvényteleníti a főszabályt. Ettől kezdve viszont más lett a stratégia. Továbbra is Jeruzsálem maradt a központ, de ahelyett, hogy a tanítványok ott eresztettek volna gyökeret, a világ végéig el kellett jutniuk.

Lk 24:44-48 szakasza szerint mi volt az üzenet lényege, amit a tanítványoknak hirdetni kellett?

Jézus biztosan sok igazságot elmagyarázott a tanítványainak Isten országáról a feltámadása utáni negyven nap alatt (ApCsel 1:3), még ha több mindent nem is értettek, amint ApCsel 1:6 versében a kérdésük is mutatja. Ismerték a próféciákat, de ekkor új oldalról, a kereszt és az üres sír fényében láthatták azokat (lásd ApCsel 3:17-19).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: