IZRAEL HELYREÁLLÍTÁSA

Kétféle prófécia vonatkozik az Ószövetségben a Messiásra. Az egyik csoport királyi Messiásról szól, aki örökké fog uralkodni (Zsolt 89:4-5, 36-38; Ézs 9:6-7; Ez 37:25; Dán 2:44; 7:13-14), a másik pedig azt jövendöli meg, hogy a Messiás meghal az emberek bűnéért (Ézs 52:13–53:12; Dán 9:26). Ezek a próféciák nem mondanak egymásnak ellent, csupán rámutatnak a Messiás szolgálatának két egymást követő szakaszára: először szenvednie kell, utána pedig királyként fog uralkodni (Lk 17:24-25; 24:25-26).

Az I. századi zsidó messiásvárással viszont az a gond, hogy egyoldalú volt. A politikai szabadságot hozó királyi Messiás reménysége elfedte a Szabadító szenvedésének és halálának gondolatát.

Eleinte a tanítványok is a királyi Messiás után vágyakoztak. Hitték, hogy Jézus a Messiás (Mt 16:16, 20). Időnként még azon is kapták őket, hogy egymás között veszekednek, ki melyik oldalán ül majd, amikor trónra lép (Mk 10:35-37; Lk 9:46). Jézus figyelmeztette őket, hogy milyen sors vár rá, de egyszerűen képtelenek voltak megérteni, mit jelent ez. Ezért a halálakor összezavarodtak és elcsüggedtek. „Pedig mi azt reméltük, hogy Ő az, aki meg fogja váltani az Izráelt” (Lk 24:21) – mondták.

Olvassuk el ApCsel 1:6 versét! A kérdés szerint mit nem értettek meg? Hogyan válaszolt nekik Jézus ApCsel 1:7 versében?

Jézus halálát végzetes csapásként élték meg a tanítványok, feltámadása azonban újjáélesztette reménységüket, politikai váradalmaik soha nem látott magasságokba emelkedtek. Természetesnek tűnt, hogy a feltámadás a Messiás országa megalapításának egyértelmű jele.

Jézus viszont nem felelt egyenesen a kérdésükre. Nem utasította el a tanítványok kérdése mögött meghúzódó eljövendő ország gondolatát, de nem is fogadta el. Válasz nélkül hagyta, miközben emlékeztette őket, hogy Isten lépéseinek az ideje csak Istenre tartozik, következésképpen az emberek nem férhetnek hozzá.

Mi volt a tanítványok valódi problémája Lk 24:25 szerint? Miért olyan egyszerű elhinni, amit éppen hinni szeretnénk, szemben azzal, amit a Biblia valójában tanít? Hogyan kerülhetjük el ezt a csapdát?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: