KRISZTUS ÉS AZ ÜLDÖZÖTT EGYHÁZ

„Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben” (Mt 21:42, RÚF).

„A Megváltó mennybemenetele után az isteni jelenlét tudata a szeretet és világosság teljességével volt velük (a tanítványokkal). Személyes jelenlét volt ez. Jézus, a Megváltó, aki velük járt, velük beszélt és imádkozott, aki reményt és vigaszt öntött a szívükbe, ajkán a béke üzenetével vitetett tőlük a mennybe. Amint az angyalok serege fogadta Őt, e szavakat hallották: »íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig« (Mt 28:20). Emberi alakban szállt fel a mennybe. Tudták, hogy Isten trónja előtt áll, mégis barátjuk és Megváltójuk, részvéte irántuk változatlan, örökre azonosult a szenvedő emberiséggel. Tudták, hogy megsebzett kezeire és lábaira mutatva bemutatta Isten előtt vérének érdemeit, emlékeztetőként arra az árra, melyet lefizetett megváltottaiért. Ez a gondolat erősítette őket, hogy elszenvedjék a szégyent érette. Egységük vele most erősebb, mint amikor személyesen velük volt. A bennük lakozó Krisztus világossága, szeretete és ereje rajtuk keresztül áradt szét úgy, hogy ezt az emberek észrevették és csodálták.

Péter védekezésül mondott szavaira Krisztus a maga pecsétjét helyezte. A tanítványok oldala mellett állt szavahihető tanúként a csodálatosan meggyógyult férfi. Nyomatékot adott Péter szavainak annak a jelenléte, aki néhány órával előbb még tehetetlen nyomorék volt, most pedig visszanyert egészséggel állt ott. A papok és főemberek hallgattak. Képtelenek voltak megcáfolni Péter állítását; azonban elhatározták, hogy véget vetnek a tanítványok tevékenységének…

Mialatt Péter és János fogoly volt, a többi tanítvány – ismerve a zsidók gyűlöletét – szüntelenül imádkozott értük, nehogy megismétlődjék a Krisztus megölésénél gyakorolt kegyetlenség… Míg egyesített imájuk hitben felszállt a mennybe, megjött a felelet. Az a hely, ahol összegyűltek, megmozdult, és ismét kimentek, hogy Isten szavát hirdessék Jeruzsálemben. »Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról…«, és Isten csodálatosan megáldotta fáradozásaikat” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 43. o.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: