AZ ÉG FELHŐIBEN

A Biblia szerint a második advent szerepe központi és meghatározó, ennek ellenére mégsem hiszi minden keresztény, hogy maga Jézus fog valóságos módon visszatérni. Némelyek például azzal érvelnek, hogy a második advent nem akkor következik be, amikor maga Krisztus visszatér a földre, hanem amikor a lelkülete megmutatkozik földi egyházában. Más szóval akkor kerül sor Krisztus második adventjére, amikor népe tagjaiban megmutatkoznak a kereszténység erkölcsi elvei.

Mennyire hálásak lehetünk, hogy az efféle tanítás hamis! Amennyiben igaz volna, hosszú távon vajon milyen reményeink lehetnének?

Olvassuk el az alábbi újszövetségi igéket a második adventre vonatkozóan! Ezek szerint milyen lesz Krisztus visszatérése?

Mt 24:30

Mt 26:64

1Thessz 4:16

2Thessz 1:7-10

Jel 1:7

„Úgy tűnik, mintha az ég megnyílna és bezárulna, és az Isten trónjáról áradó dicsőség sugarakat lövellne. A hegyek szélben hajladozó nádként inognak, és durva kövek szóródnak szerteszét. Mennydörgés hallatszik, vihart jelez. A tenger tombol, forgószél süvölt, mintha öldöklő démonok kiáltoznának. Az egész föld megduzzad, mint a hullámzó tenger. Felszíne széttöredezik, mintha az alapja kimozdult volna. Egész hegyláncok lesüllyednek, lakott szigetek eltűnnek. A kikötők környékét, amelyet a gonoszság Sodomává formált, elnyelik a tajtékzó hullámok. Isten megemlékezik a nagy Babilonról, »hogy adjon annak inni az Ő búsult haragja borának poharából«” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 544. o.).

Jézus visszatérése olyan hatalmas esemény lesz, ami szó szerint véget vet az általunk ismert világnak. Amikor pedig ez megtörténik, arról mindenki tudni fog. A második advent idején mutatkozik meg teljes valójában mindaz, amit első eljövetelekor Jézus elvégzett értünk.

A második advent valósága hogyan hasson az életünkre most? Hogyan segíthet úgy élni, hogy tudjuk, valójában mi a fontos az életben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: