DÁNIEL ÉS JÉZUS MÁSODIK ADVENTJE

Jézus korában sok izraelita várta, hogy a Messiás majd eltörli Rómát és Izrael országát teszi a föld leghatalmasabb népévé, mégsem ennek kellett történnie az első advent idején, mint ahogyan a második adventkor sem ilyesmi lesz majd. Valójában Isten jóval hatalmasabb dolgot tervezett hűséges népe számára pusztán a régi, bűnös világ átrendezésénél.

Dániel 2. fejezeténél talán semmi sem mutatja be világosabban az Ószövetségben, hogy az új világ nem a régiből nő ki, hanem új és gyökereiben más teremtés lesz.

Dániel próféta könyve 2. fejezete négy nagy világbirodalom felemelkedését és bukását vázolja fel: Babilon, Médo-Perzsia, Görögország, majd végül Róma, amiből a felbomlása után kinőnek a modern Európa népei. Viszont igen látványos lett a vége a Nabukodonozor álmában feltűnő szobornak, ami a négy egymást követő világbirodalmat szimbolizálta. Ez is mutatja, hogy mennyire elkülönül egymástól ez a világ és az új, az, ami az Úr Jézus Krisztus visszatérése után érkezik el.

Mit tanítanak Dán 2:34-35 és 44-45 versei ennek a világnak a sorsáról és arról, hogy milyen lesz az új világ természete?

Ez a rész nem hagy bizonytalanságban bennünket azzal kapcsolatban, hogy mi történik majd Jézus visszajövetelekor. Lk 20:17-18 verseiben Jézus a kővel azonosította magát, ami mindazt porrá zúzza, ami ebből a világból marad. Dán 2:35 versében az áll, hogy miután összetört az arany, az ezüst, a cserép, a vas és a réz, minden olyan lett, „mint nyári szérűn a polyva, amelyet fölkap a szél, és a helyét sem találják többé” (ÚRK). Vagyis Jézus visszajövetele után semmi nem marad a régi világból.

Közben pedig a régi világnak még a nyomait is összezúzó kő „nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet” (ÚRK). A második advent következményeként felemelkedő birodalom „nem pusztul el soha… örökké fennmarad” (Dán 2:44, ÚRK).

A földön valaha élt minden emberre kétféle sors valamelyike vár. Vagy Jézussal leszünk az örökkévalóságon át, vagy a régi világ polyvájával eltűnünk a semmiben. Így vagy úgy, de mindannyiunk sorsa örök lesz.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: