TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Több helyen is az armageddoni csatáról szóló leírásban az irtózatos lények és szörnyű események egy pillanatra háttérbe kerülnek, és felvillan valamilyen személyesebb igazság. Amint már láttuk, ezek egyike Jel 16:15: »Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.« Ez a vers pontosan annak az egyik résznek a közepén található, ami ténylegesen megnevezi Armageddont, és több újszövetségi szakasz visszhangzik benne a Jézus visszatérésére és a vég eseményeire való egyéni felkészüléssel kapcsolatban.

Újabb ilyen vers Jel 17:14: »Ezek hadakozni fognak a Báránnyal, de a Bárány legyőzi őket, mert Ő az uraknak Ura és a királyoknak Királya – és akik vele vannak, azokat nevezi választottaknak és hűségeseknek« (a szerző fordítása nyomán). Itt a végső nagy háborúban van egy hadsereg, emberek, akiknek nem az az elsődleges célja, hogy fegyverekkel pusztítsanak el másokat, hanem hogy hűségesek maradjanak Istentől kapott elhívásukhoz, kiválasztásukhoz. Ez a csata alapjában eltér az országok és lázadó csoportok által ma is vívott küzdelmektől. Amint már többször is mondtam, az armageddoni csata az elméért, valamint a szívért is folyó harc: a megöletett Bárány szívből fakadó szövetségi hűségre szólít (Jel 5:9-10, 12; 13:8)” (Jon Paulien: Armageddon at the Door. Hagerstown, Md., 2008, Autumn House Publishing, 193. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Hogyan tudnánk segíteni annak, aki szerint A jelenések könyvében szereplő események legtöbbje a valóságban is azon a helyen megy majd végbe, amit a könyv megemlít? Hogyan lehetne rávezetni, hogy ez helytelen magyarázati módszer volna?

2. Amint láttuk, Babilon befolyása az egész világra kiterjed. Nevezzük meg Babilon néhány tanítását! Hogyan tanulhatjuk meg felfedezni, mi tartozik oda? Hogyan kerülhetjük el az ilyen tanításokat?

3. A hétfői White-idézetben szerepel ez a rész: „Amíg… az egyház és a világ nem egyesül teljesen az egész keresztény világban, addig Babilon még nem bukott el egészen.” Gondolkodjunk el a következő mondatrészen: „az egyház és a világ nem egyesül teljesen”! Milyen komoly figyelmeztetést találunk ebben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: