ARMAGEDDON ÉS A KÁRMEL HEGYE, 1. rész

Akkor tehát mi lesz ez a hatalmas armageddoni csata? Először is, a név jelentése: „Megiddó hegye”. A Megiddó néven ismert helyen nincs hegy, de a környéken található a Kármel hegye, ezért a teológusok a Kármel hegyére tett utalásként értik a kifejezést.

Továbbá a Biblia kutatói Illés és Baál hamis prófétáinak kármel-hegyi történetét szimbólumnak tartják, a Jelenések 13. fejezete értelmében kibontakozó események előképének.

Amint tegnap is láttuk, Jel 16:13 utal a sárkányra, a fenevadra és a hamis prófétára, és ezekkel visszamutat Jelenések 13. fejezetének eseményeire, valamint a 9. tanulmányban említett hamis hármasságra.

Jelenések 13. fejezetében az események a 13. és 14. versekben közelítenek a tetőponthoz, amikor is a második fenevad természetfeletti dolgokat tesz, „tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára” (Jel 13:13). Majd pedig ezek az események vezetnek el az Isten és Sátán, valamint az igaz Isten imádói és „a fenevad képét” (Jel 13:14) imádók közötti közvetlen küzdelemhez.

Olvassuk el 1Kir 18:1-18 verseit! Mi történik ebben a részben? Hogyan mutatkoznak meg itt hasonló kérdések ahhoz, mint amelyek A jelenések könyve szerint a végső események idején is ki fognak bontakozni?

Több szempontból is mondhatjuk, hogy ez a rész tökéletesen felvázolja a nagy küzdelmet. A 18. versben Illés nyíltan kijelenti: a nép elfordult Isten törvényétől, hamis isteneket imádnak és követnek. Nem éppen ez volt a kérdés mindig is, függetlenül attól, hogy hányféle formában és módon nyilatkozott meg a gonoszság a történelemben? Vagy Istent imádjuk, „aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:7), vagy valaki, vagy valami mást. Jelenések 13. fejezetében és az abban kibontakozó eseményekben az emberek a fenevadat és annak képét imádják. Nincs köztes terület, vagy Isten oldalán, vagy Sátán oldalán állunk. Ennyire fontosak a szóban forgó kérdések most is, de különösen az armageddoni csatában, ahol, amint majd látni fogjuk a Kármel hegyén történtekben, igen erősen megmutatkozik a különbség.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: