A FENEVAD BÉLYEGE

Mi az a bélyeg, aminek nem szabad ránk kerülnie? Amint egy korábbi tanulmányban láttuk, Dániel 7. fejezetében a negyedik állattal jelképezett hatalom a későbbi szakaszában (amit Jelenések 13. fejezetében a tengerből feljövő fenevad szimbolizál), „Úgy véli, hogy meg tudja változtatni az időket és a törvényt” (Dán 7:25, ÚRK). Megállapítottuk, hogy a negyedik parancsolatot, a szombat törvényét igyekezett megváltoztatni. Egyedül ez mutat Istenre, amikor elmondja, hogy az Úr „teremtette… az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott” (2Móz 20:11, ÚRK).

Közben az első angyal üzenete szintén ahhoz a parancsolathoz fordítja vissza az olvasót, amit a fenevad hatalma megpróbált megváltoztatni. Világossá teszi, hogy egyedül az Urat szabad Teremtőként imádni. Majd figyelmeztet, hogy milyen sors vár arra, aki mégis „a fenevadat és annak képét” (Jel 14:9) imádja. Ezek után a 12. vers bemutatja Isten hűséges népét.

Olvassuk el Jel 14:12 versét! Tekintettel a közvetlen szövegösszefüggésre, Isten hűséges népének bemutatása hogyan segít megérteni, hogy a végső eseményekben miért lesz annyira központi a szombat szerepe?

„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12). Mint tudjuk, „Isten parancsolatai” között szerepel a negyedik, a szombat parancsolata is, ami rámutat, hogy Isten a Teremtő, egyedül Őt kell imádni. Nem csoda tehát, hogy a „fenevad bélyegének” kérdése sokak szerint közvetlenül kötődik a vasárnapünnepléshez, a hamis „szombathoz”, amit nem rendelt el Isten a Bibliában, míg a negyedik parancsolatot igen. Azt jelentené ez, hogy a fenevad bélyege már most a vasárnapünneplő keresztényeken lenne? Nem! Jel 13:15 versében az áll, hogy majd halállal fenyegetik azokat, akik nem hajlandók csatlakozni a fenevad hamis imádatához. Ez végül élet-halál kérdés lesz. Az események nyilván még nem értek el erre a pontra, és a fenevad bélyege addig nem kerül az emberekre, amíg a végső próba be nem következik. Ezért még senkire nem került rá a fenevad bélyege.

Mit jelent igaz kereszténynek lenni? Miért döntőek ezzel kapcsolatban Isten parancsolatai, valamint Jézus hite?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: