A FENEVAD ÉS A HAMIS ISTENTISZTELET

Milyen tanítás rejlik a következő igékben? Mennyire fontos tehát elkerülnünk „a fenevad bélyegét”? Jel 13:17; 14:9-10; 16:2

Isten haragjának elegyítetlen elszenvedése, az utolsó hét csapás büntetése, végül pedig a tűz tavába vettetés – de mennyire más azoknak a sorsa, akik nem voltak hajlandók felvenni a fenevad bélyegét, ezért diadalmasan állnak az üvegtengernél és dicséretet énekelnek Istennek meg a Báránynak!

Mi az a bélyeg, amit senki sem akarhat felvenni? A fentebb idézett versek egyértelműen a hamis imádathoz kötik. Egy korábbi tanulmányban már megállapítottuk, Dániel 7. fejezetében a negyedik állattal jelképezett hatalom a későbbi szakaszában (amit Jelenések 13. fejezetében a tengerből feljövő fenevad szimbolizál), „Úgy véli, hogy meg tudja változtatni az időket és a törvényt” (Dán 7:25, ÚRK). A szombat, a negyedik parancsolat volt az egyik törvény, amit igyekezett megváltoztatni. A tíz közül egyedül ez vonatkozik az időre és mutat rá direkt módon Istenre mint aki megteremtette „az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék” (2Móz 20:11).

Az első angyal üzenete határozottan visszautal erre a parancsolatra, aminek a megváltoztatására törekedett a fenevad hatalma. A negyedik parancsolat egyértelművé teszi, hogy egyedül az Urat kell imádnunk, aki a Teremtő. Jelenések 12-14. fejezeteiben összesen hét vers érinti az imádat kérdését, de csak 14:7 az, ami az igaz istentiszteletről szól, a többi hat figyelmeztet, hogy ne kapcsolódjunk be a hamis istentiszteletbe, ne imádjuk se a fenevadat, se a képét (Jel 13:4, 8, 12, 15; 14:9, 11). A harmadik angyal bemutatja azoknak a sorsát, akik a hamis istentiszteletet gyakorolják, majd rögtön utána Isten igaz imádóit jellemzi: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12).

Vagyis ennek a három üzenetnek a hirdetése két csoportra osztja az egész emberiséget: akik imádják a Teremtőt, minden parancsolatát betartva, beleértve a hetedik napra, a szombatra vonatkozó parancsolatot is, illetve akik a fenevadat és annak képét imádják. A Teremtő imádata helyett, ami a szombat parancsolatának megtartásában mutatkozik meg, a hamis istentiszteleti forma tehát más istentiszteletet ír elő.

Gondolkozzunk még az istentisztelet és a hűség kapcsolatán! Az istentiszteletünknek mely részei mutatják be Isten iránti hűségünket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: