ISTEN PECSÉTJE, AMI NÉPÉT AZONOSÍTJA

Az ószövetségi időkben létezett két külső jel Isten igaz népének azonosítására, az egyik a körülmetélkedés volt. Kinek adta először Isten ezt a jelet? 1Móz 17:9-11

Isten meghagyta Ábrahámnak és az utódainak, hogy az üdvösség szövetségének jeleként metéljék körül magukat. A fiúgyermekeket születésük után a nyolcadik napon kellett körülmetélni (3Móz 12:3). Ez a szertartás mélyebb értelmet fejezett ki, az volt Isten szándéka vele, hogy a szív „körülmetélését” vagy megújulását szimbolizálja (lásd 5Móz 30:6). Ezért is írja Pál: „Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van: hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van” (Róm 2:28-29).

Többek között 1Kor 7:19, Gal 5:6 és 6:15 versei is mutatják, hogy az Újszövetségben a körülmetélést felváltotta a keresztség, ami szimbolizálja a megtérést, az „új teremtést”, a bűnnek való meghalást és az új életre való feltámadást (lásd Róm 6:3-4). Ezért mondja Pál, hogy többé már nem a körülmetélkedés a fontos, hanem „a szeretet által munkálkodó hit” (Gal 5:6) és „Isten parancsolatainak megtartása” (1Kor 7:19) számít igazán.

Mi volt a másik külső jel, amit népe azonosítására adott Isten? Miért? 2Móz 31:13, 17; Ez 20:12, 20

Figyeljük meg, hogy a szombat jele egészen a teremtésig visszamegy (lásd még 1Móz 2:2-3), míg a körülmetélés csak Ábrahámmal kezdődött. Mózes első könyvére utalva ezért mondta Jézus: „A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért” (Mk 2:27, ÚRK). Azt mutatja ez a jel, hogy Istenhez tartozunk, először is a teremtés jogán, hiszen Isten teremtett meg bennünket, másodszor pedig a megváltás jogán, mert Ő az, aki megigazít és megszentel. Pál tehát kimondja, hogy a körülmetélés már nem lényeges, viszont érvelése szerint továbbra is fontos Isten parancsait megtartani (beleértve a szombatot is) (lásd Zsid 4:9).

Hogyan mutatkozik meg a gondolatainkban és a szándékainkban az, hogy valóban körül lett-e metélve a szívünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: