TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Sátánnak az Isten törvénye elleni támadása valójában Isten ellen irányul, a hatalma és a kormányzata ellen is. Éppen ezért az utolsó napokban, a végső krízis csúcspontját képező események idején Sátán azokra támad majd, „akik megőrzik az Isten parancsolatait” (Jel 12:17, ÚRK; 14:12), mert a földön egyedül ők nem hajlandóak tisztelettel adózni előtte, földi képviselőin keresztül. Az Isten ellen még régen, a mennyben kirobbantott harc itt fog folytatódni, a földön, és amint Sátán vereséget szenvedett a menny­ben, a földön is az történik majd. „A mennyben elkezdődött nagy küzdelemnek már egészen az elején az volt Sátán célja, hogy Isten törvényét megdöntse, ezért lázadt fel a Teremtő ellen. A mennyet ugyan el kellett hagynia, de a harcot folytatta a földön. Szívósan igyekszik az embert elámítani, hogy rá tudja venni Isten törvényének áthágására. Az, hogy ez Isten egész törvényének félredobásával történik vagy csak egyetlen szabály elvetésével – az eredmény végtére is ugyanaz. Aki »egy ellen« vétkezik, az egész törvényt megsérti; befolyásával és példájával a törvényszegés oldalára áll, és az »egésznek megrontásában bűnös« (Jak 2:10)” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 499. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. A csoportban beszélgessünk a világ eseményeiről, vagyis arról, hogy miként mutatnak abba az irányba, aminek a hitünk szerint meg kell történnie az utolsó időkben! Még milyen eseményeknek kell kibontakozni? Hogyan tanulhatunk meg éberen figyelni az idők jeleire, ugyanakkor kerülve a fanatizmust, az időpontok kitűzését és a vakmerő jövendöléseket olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyeket nem közöl egyértelműen a Biblia és Ellen White sem ír róluk?

2. Időzzünk még az imádat kérdésénél! Mit jelent az, ha valamit imádunk? Hogyan történik meg ez az imádat?

3. Beszélgessünk arról, hogy az Isten népéhez tartozók közül sokan még Babilonban vannak! Mit értünk a „Babilon” szó alatt (ami természetesen nem szó szerint veendő, hanem szimbólum)? Mi következik ebből azzal kapcsolatban, hogy hirdetnünk kell az üzenetet mindféle politikai és vallási irányzat követői között?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: