AZ IMÁDAT KÉRDÉSE

Az Úrnak az üdvösség történelmében mindvégig foglalkoznia kellett azokkal, akik bálványimádásba estek és egyéb hamis istentiszteleti formákat gyakoroltak (lásd Mt 4:8-10). A Jelenések 13. fejezetében bemutatott végső krízis idején az imádat kérdése megint előtérbe kerül majd. Isten népének ekkor is választania kell, hogy kit imádnak és szolgálnak (lásd Józs 24:15).

A 2. tanulmányban, aminek a címe „Dániel és a végidő”, annak a három héber fiúnak a történetét olvastuk, akiknek parancsba adták, hogy imádják az aranyszobrot (Dán 3:5). Azt is láttuk, hogy Jelenések 13. fejezete Dániel nyelvezetével mutatja be, milyen üldözés vár Isten népére a végidőben. Ezért tekinthetjük a Dániel 3. fejezetében történteket az utolsó időben bekövetkező dolgok előjelének, annak, ahogy azt Jelenések 13. fejezete felvázolja a fenevadakkal jelképezett erőkkel kapcsolatban. Dániel korában mindenkinek megparancsolták, hogy imádják az aranyszobrot, máskülönben a tüzes kemencében lelik halálukat. Ehhez hasonlít, amit Jelenések 13. fejezetében olvasunk, hogy „akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse” (Jel 13:15, RÚF).

Mennyire lesz kritikus az imádat kérdése? Mit tudhatunk meg erről Jel 14:9-11, 16:2, 19:20 és 20:4 verseiből?

Babilon mindig a hamis istentisztelet fővárosa volt. Bábel tornya tanúsította építői vágyait, akik mint Lucifer, „a magas felhők fölé” (Ézs 14:14, ÚRK) akartak felmenni, hogy az újabb globális özönvíztől próbálják megmenteni magukat. Nem hitték el Isten ígéretét, hogy nem lesz több özönvíz a földön (1Móz 9:8-11). Az Újbabiloni Birodalom is emberi kezek munkáját dicsőítette. Nabukodonozor így dicsekedett: „ez az a nagy Babilón, amelyet én építettem” (Dán 4:27, ÚRK). Később Belsazár király a Salamon templomából származó arany kelyheket egy lakomára vitette, amelyekből „Bort ittak, és dicsőítették az arany-, ezüst-, réz-, vas-, fa- és kőisteneket” (Dán 5:4, ÚRK). Figyeljük meg, hogy a templom tiszta edényeit részegítő borral töltötték meg, és aki csak ivott belőlük, azoknak eltompultak az érzékeik. Ebből következően sokan odavesztek a város lakói közül, amikor Babilon elesett. Az igazság külső látszata megtévesztheti az embert, ha az „Babilon borának” végzetes italát rejti. Sátán birodalmának valutája a hamis istentisztelet és a tévtanok.

Hogyan győződhetünk meg arról, hogy most nem bonyolódtunk bele semmiféle hamis istentiszteletbe?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: