AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK A PRÓFÉCIÁBAN

Sokan feltették már a kérdést, ami érthető is: Hogyan tehetne szert Róma olyan befolyásra akár ma, akár a jövőben, mint amit Jelenések 13. fejezete bemutat? Régen elmúlt már az az idő, amikor hadseregeknek parancsolhatott, mint a múltban. A választ szintén Jelenések 13. fejezetében találjuk.

Olvassuk el Jel 13:11-12 verseit! Melyek azok a jelek, amelyek segítenek azonosítani ezt a hatalmat?

A protestánsok már régen Rómával azonosítják az előbbi fenevadat, amiről azt olvassuk, hogy negyvenkét hónapig kapott hatalmat (Jel 13:5). A negyvenkét hónap annyi, mint három és fél év, vagy Dán 7:25 versében „ideig, időkig és fél időig” (lásd még Jel 12:14), vagy ezerkétszázhatvan prófétai nap (Jel 12:6). A pápai hatalom ennyi ideig nyomta el ellenfeleit. Az év-nap elv alapján számítva ez a prófétai időszak Kr. u. 538-ban kezdődött, a pápaság legfőbb hatalomra jutásával és 1798-ban ért végen, abban az évben, amikor fogságba vitték a pápát. Ekkor kapta halálos sebét a pápaság hatalma, amivel beteljesedett a jövendölés. E történelmi idő táján, a „negyvenkét hónap” (1798) vége felé jelenik meg egy másik hatalom (Jel 13:1, 11), ez a földből jön, nem úgy, mint több előző hatalom, amelyek a tengerből (Dán 7:2-3) – a népek tömegeinek szimbóluma – emelkedtek fel. „A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, azok népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek” (Jel 17:15, ÚRK).

Többek között ez is az oka annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok tekinthető ennek a hatalomnak, ami a világ viszonylag gyéren lakott részéből támadt, és felemelkedéséhez nem kellett ledöntenie egyetlen nagyobb birodalmat sem.

„Az Újvilágban melyik nemzet emelkedett 1798-ban – az erősség és nagyság ígéretével – hatalomra, amely magára vonta a világ figyelmét? A szimbólumok alkalmazhatóságához nem fér kétség. Egyetlen nemzet, és csakis egy tesz eleget e prófécia meghatározásainak. A szimbólumok félreérthetetlenül az Amerikai Egyesült Államokra mutatnak” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 379. o.).

Először két olyan szarvval jelenik meg ez a hatalom, mint a szelídséget jelképező bárányé, ám úgy szól, mint „a sárkány” (Jel 13:11). Ez hasonló üldözésre utal, mint ami az előző hatalom idején történt. Tehát Jel 13:11-17 ad választ arra a kérdésre, hogy miként tehet Róma szert a próféciában megjövendölt hatalomra. Úgy, hogy az Egyesült Államok erejét tudhatja maga mögött.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: