AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK A PRÓFÉCIÁBAN

Sokan feltették már a kérdést, ami érthető is: Hogyan tehetne szert Róma olyan befolyásra akár ma, akár a jövőben, mint amit Jelenések 13. fejezete bemutat? Régen elmúlt már az az idő, amikor hadseregeknek parancsolhatott, mint a múltban. A választ szintén Jelenések 13. fejezetében találjuk.

Olvassuk el Jel 13:11-12 verseit! Melyek azok a jelek, amelyek segítenek azonosítani ezt a hatalmat?

A protestánsok már régen Rómával azonosítják az előbbi fenevadat, amiről azt olvassuk, hogy negyvenkét hónapig kapott hatalmat (Jel 13:5). A negyvenkét hónap annyi, mint három és fél év, vagy Dán 7:25 versében „ideig, időkig és fél időig” (lásd még Jel 12:14), vagy ezerkétszázhatvan prófétai nap (Jel 12:6). A pápai hatalom ennyi ideig nyomta el ellenfeleit. Az év-nap elv alapján számítva ez a prófétai időszak Kr. u. 538-ban kezdődött, a pápaság legfőbb hatalomra jutásával és 1798-ban ért végen, abban az évben, amikor fogságba vitték a pápát. Ekkor kapta halálos sebét a pápaság hatalma, amivel beteljesedett a jövendölés. E történelmi idő táján, a „negyvenkét hónap” (1798) vége felé jelenik meg egy másik hatalom (Jel 13:1, 11), ez a földből jön, nem úgy, mint több előző hatalom, amelyek a tengerből (Dán 7:2-3) – a népek tömegeinek szimbóluma – emelkedtek fel. „A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, azok népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek” (Jel 17:15, ÚRK).

Többek között ez is az oka annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok tekinthető ennek a hatalomnak, ami a világ viszonylag gyéren lakott részéből támadt, és felemelkedéséhez nem kellett ledöntenie egyetlen nagyobb birodalmat sem.

„Az Újvilágban melyik nemzet emelkedett 1798-ban – az erősség és nagyság ígéretével – hatalomra, amely magára vonta a világ figyelmét? A szimbólumok alkalmazhatóságához nem fér kétség. Egyetlen nemzet, és csakis egy tesz eleget e prófécia meghatározásainak. A szimbólumok félreérthetetlenül az Amerikai Egyesült Államokra mutatnak” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 379. o.).

Először két olyan szarvval jelenik meg ez a hatalom, mint a szelídséget jelképező bárányé, ám úgy szól, mint „a sárkány” (Jel 13:11). Ez hasonló üldözésre utal, mint ami az előző hatalom idején történt. Tehát Jel 13:11-17 ad választ arra a kérdésre, hogy miként tehet Róma szert a próféciában megjövendölt hatalomra. Úgy, hogy az Egyesült Államok erejét tudhatja maga mögött.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: