TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Gondolkozzunk tovább azon, hogy még mi minden következik az evolúció elméletéből, főként a végidei események összefüggésében nézve a szombat szerepét! Charles Darwin, akitől ez az elmélet ered, többek között azért is állt elő az evolúcióval, mert nem értette a nagy küzdelmet, így képtelen volt összeegyeztetni a jóakaratú, szerető Teremtő létének gondolatát a világban tapasztalható gonoszsággal és szenvedéssel. Téves megítélése miatt más irányba fordult válaszokat keresve. Az sem véletlen, hogy az 1800-as évek közepén-végén, éppen, amikor Darwin az evolúciós elméletét javította és átdolgozta, Isten egy mozgalmat támasztott, a Hetednapi Adventista Egyházat, amely cáfolja Darwin elméletének minden állítását. Milyen érdekes, hogy a Hetednapi Adventista Egyház (amely, mint a neve is mutatja, a teremtéshit talaján áll), szintén nagyjából abban az időben kezdett fejlődni és terjedni, mint Darwin elmélete. Ki tudja, talán a világ megmenekülhetett volna a geocentrikus világkép és az ősnemzés óta az emberi gondolkodás legnagyobb tévedésétől, ha Darwin olvassa és elhiszi Ellen G. White-nak ezt a néhány sorát: „Habár a földet átok sújtotta, még mindig az ember tankönyve lehetett. Most már azonban nem csak a jót szemléltette, mert a gonosz mindenütt jelen volt. Megfertőzte, megrontotta a földet, a tengert és a levegőt. Ahol egykor csak Isten jelleme és ismerete mutatkozott meg, most Sátán jelleme és a gonosz ismerete is ott olvasható. A természetből – amely most a jó és gonosz ismeretét egyaránt kinyilvánította – bűnének következményeképpen az embernek állandóan figyelmeztetéseket kellett kapnia” (Előtted az élet – Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 21. o.).

Darwin tehát felállította evolúciós elméletét, amit Isten természetének és jellemének, valamint a bűnbe süllyedt világnak a téves értelmezésére alapozott. Sajnálatos módon az elméletéből eredő következtetések miatt emberek áldozatul esnek Sátán csalásainak, különösen az utolsó válság idején.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Vajon miért utasítja el olyan sok keresztény azt, hogy Sátán valóban létezik? Hogyan mutatja ez is, hogy mennyire veszélyes elvetni a Biblia világos tanítását?

2. Mit mondhatnánk annak, aki egy halálközeli élményt követően állítja, hogy tapasztalta: a halál után valóban tovább él az ember?

3. Még milyen okot mondhatunk arra, hogy az evolúciós elmélet követői sokkal védtelenebbek a csalásokkal szemben az utolsó időkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: