HAMIS HÁRMASSÁG

A Biblia egészében megtalálható a háromszemélyű egy Isten fogalma. A vég­idei csalásokkal és üldözésekkel kapcsolatban azonban A jelenések könyve 13. fejezete bemutatja a „hamis hármasságot”, amit a sárkány, a tengerből feljövő fenevad és a földből feljövő fenevad alkot.

Olvassuk el Jel 12:17 és 13:1-2 verseit! Mit látunk itt?

A sárkány az Atya hamisítványaként jelenik meg, mivel egyértelmű, hogy ő irányt. Ő adja a hatalmát és a tekintélyét a tengerből feljövő fenevadnak, Krisztus hamisítványának. Miért tűnik ez a második erő Krisztus hamisítványának?

Milyen tulajdonságai vannak a tengerből feljövő fenevadnak Jel 13:2-5 szerint?

A hatalmát a sárkánytól kapja, ami emlékeztet arra, amikor Jézus elmondta, hogy Ő az Atyától kapta a hatalmát (lásd Mt 28:18). A tengerből feljövő fenevad Jézushoz hasonlóan szintén meghalt, majd feltámadt (lásd Jel 13:3). Továbbá „negyvenkét hónapig” vagy három és fél évig gyakorolja a hatalmát, ami a nap-év elv alapján Krisztus valóságosan három és fél évig tartó szolgálatának profetikus értelemben vett hamisítványa.

Hogyan mutatja be Jel 13:11-17 a földből feljövő fenevadat?

A földből feljövő fenevad a tengerből feljövő fenevad érdekeit szolgálja, mint ahogyan a Szentlélek nem önmagát, hanem Jézust dicsőíti (Jn 16:13-14). És éppen úgy, amint a Szentlélek hatalmas tettével „tüzet” hozott le az égből (ApCsel 2:3), a tengerből feljövő fenevad is valami hasonlót visz végbe (lásd Jel 13:13).

„Végül a tengerből feljövő fenevad hamis pünkösdöt hoz! Milyen céllal? Ezzel akarja bizonyítani a világ előtt, hogy a hamis hármasság az igaz Isten” (Jon Paulien: What the Bible Says About the End-Time. Hagerstown, Md., 1998, Review and Herald® Publishing Association, 111. o.).

Még milyen végidei csalások léteznek, amelyekkel tisztában kell lennünk? Hogyan segíthetünk másoknak is felismerni, hogy ezek csalások?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: