TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

A Biblia kutatói már régen kapcsolatot látnak Jel 14:7 felhívása („imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait”) és a negyedik parancsolat között, amikor is a szombat visszautal arra, hogy „hat nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van” (2Móz 20:11, ÚRK). Nagyon hasonló a nyelvezet, de ott az eltérés, hogy A jelenések könyve rámutat: az Úr teremtette „a vizek forrásait”.

John Baldwin így érvel: „Isteni szándékot feltételezve »a vizek forrásai« kifejezés mögött, vajon miért készteti Jézus az angyalt arra, hogy megtörje a párhuzamot a 2Móz 20:11 versében felsoroltakkal? Miért »a vizek forrásai« jelenik meg itt, nem pedig a teremtett világ egyéb dolgai, mint például a fák, a madarak, a halak vagy a hegyek?

Talán az isteni ítélet sajátos időszakának érkezését bejelentő üzenetben »a vizek forrásai« kifejezés az isteni ítélet korábbi idejére kívánja irányítani az olvasó figyelmét…

Isten talán azt akarja, hogy »a vizek forrásai« szavakkal feltehetően az özönvízre tett utalás még inkább kiemelje: Ő valóban az ítélet Istene, ugyanakkor örök a hűsége és a kegyelme is (mindkettőt bizonyítja Mózes első könyvében az özönvízről szóló beszámoló). Így pedig »a vizek forrásai« kifejezés által kiváltott, az özönvízhez kötődő személyes, lelki kapcsolattal akarhatja bátorítani az olvasót, hogy vegye komolyan az új, végidei, az egyes embereket érintő isteni ítélet nagy jelentőségű érkezését, amit most Jelenések 14. fejezeté­ben az első angyal hirdet” (John Baldwin, szerk.: Creation, Catastrophe, and Calvary: Why a Global Flood is Vital to the Doctrine of Atonement. Hagerstown, Md., 2000, Review and Herald® Publishing Association, 27. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. „Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk” (Ézs 53:6). Ami a magyar fordításban „mindnyájan”, héberül cullanu. Ugyanebben a versben Ézsaiás azt mondja, hogy az Úr Jézusra vetette mindnyájunk vétkét”, ami szintén cullanu. Hogyan mutatja ez is, hogy legyen bármilyen nagy a bűn, Isten megoldása bőségesen elegendő rá?

2. Még milyen tanulságot szűrhetünk le a lator történetéből? Mi lett volna, ha megkegyelmeznek neki, leveszik a keresztről és tovább él? Vajon mennyire különbözött volna az élete attól, ahogyan korábban élt? Tehát milyen hatalma van Krisztusnak arra, hogy megváltoztassa az emberek életét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: