„ELJÖTT AZ Ő ÍTÉLETÉNEK ÓRÁJA”

Az első angyal üzenetében összekapcsolódik az istenfélelem és Isten dicsőítésének a gondolata az ítélettel (Jel 14:7). A Biblia a lehető legvilágosabban tanítja, hogy Isten az igazság és az ítélet Istene. Egy nap majd valóban eljön az ítélet és az igazság, ami annyira hiányzik ebben a világban.

Nem is csoda, hogy az embereknek félni kell Istent!

Ezért része az örökkévaló evangéliumnak az ítélet valósága is. Milyen kapcsolat van e között a két elem között? Az evangélium azt jelenti, hogy „jó hír”: ugyan bűnösök vagyunk, áthágtuk Isten törvényét, de amikor eljön az ítélet napja, a kereszten függő latorhoz hasonlóan nem azt a büntetést kapjuk, amit érdemelnénk a bűnünk és a törvényszegésünk miatt.

Vajon hogyan állnánk meg az ítéletben a saját érdemeink szerint? Mit tudhatunk meg erről a következő bibliaszövegeket elolvasva? Préd 12:16; Mt 12:36; Róm 2:6; 1Kor 4:5

Isten fogja megítélni a világot, Ő, aki tudja, hogy hány hajszál van a fejünkön. Éppen ezért olyan jó hír „az örökkévaló evangélium”. Jön az ítélet, de nincs „kárhoztatásuk” Jézus hűséges követőinek, akiket megmosott, megszentelt és megigazított az Úr Jézus (lásd 1Kor 6:11), mert Ő az igazságuk, ami átvezeti őket az ítéleten.

„Az ember önmagában nem válaszolhat ezekre a vádakra. Bűntől foltos ruhájában, vétkét bevallva áll Isten előtt. Ám Jézus, a Szószólónk eredményesen védelmezi mindazokat, akik bűnbánattal és hittel eltökélték, hogy lelkükből ragaszkodnak hozzá. Képviseli ügyüket és a Golgota hatalmas érveivel legyőzi a vádolót. Mennyen és földön minden hatalom az övé Isten törvénye iránti tökéletes engedelmessége miatt, amit egészen a kereszthalálig bizonyított, és erre hivatkozva kéri az Atya kegyelmét és bocsánatát a vétkes ember számára” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 471. o.).

Mire figyelmeztet az ítélet valósága azzal kapcsolatban, hogy alapvetően szükségünk van a bűnbocsánatra? Hogyan tanulhatunk meg mi is olyan könyörületet és megbocsátást tanúsítani azok iránt, akik ártottak nekünk, mint amit Isten kínál fel nekünk Jézusban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: