Imádjátok a Teremtőt!

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 22:12; Máté 24:14; Lukács 23:32-43;

Galata 3:22; Jelenések 14:6-12

„És egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek” (Jel 14:6, ÚRK).

Hetednapi adventista keresztényként hiszünk „a jelenvaló igazság” (2Pt 1:12) bibliai fogalmában. Alapjában véve ez azt jelenti, hogy Isten a kellő időben bontakoztatja ki az igazságot az emberiség számára, az idő múlásával egyre több világosságot ad. Az első evangéliumi ígéret 1Móz 3:15 versében azt tudatta a bűnbe esett emberpárral, hogy az asszony magva által érkezik el a reménység. Ábrahám azt az ígéretet kapta, hogy „nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei” (1Móz 18:18), ami az evangéliumi ígéretnek már teljesebb kinyilatkoztatása volt. Jézus eljött és kijelentette: „az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” (Mk 10:45), ami az evangéliumi igazságnak természetesen még nagyobb kinyilatkoztatása volt.

Ma hisszük, hogy a Krisztus visszajövetele előtti utolsó időkben élők számára „a jelenvaló igazság” Jel 14:6-12 verseinek hármas angyali üzenete.

Ezen a héten kifejezetten az első angyal üzenetére összpontosítjuk a figyelmet, hiszen meghatározó igazságot tartogat azoknak, akik hűségesek akarnak maradni a végidei veszélyek között.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: