TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Az az ember, aki egy talentumot kapott, »elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét«.

Aki a legkisebb ajándékot kapta, kihasználatlanul hagyta képességét. Ebben figyelmeztetés rejlik mindazok számára, akik úgy érzik, hogy képességük kicsisége felmenti őket Krisztus szolgálata alól. Ha valami nagy feladatra volnának képesek, boldogan vállalkoznának rá. De mivel csak kicsi dolgokban szolgálhatnak, úgy vélik, jogosan nem csinálnak semmit. Nincs igazuk. Az Úr a képességek elosztásával megpróbálja a jellemet. Az egy talentumát parlagon hagyó ember hűtlennek bizonyult. Ha öt talentumot kapott volna, mindet elásta volna, akárcsak azt az egyet. Az egy talentum hűtlen kezelésével tanúsította, hogy lebecsüli a menny ajándékait.

»Aki hű a kevesen, a sokon is hű az« (Lk 16:10). Az ember sokszor lebecsüli a kis dolgok fontosságát, mert kicsik. E kis dolgoknak pedig nagy szerepük van a fegyelmezésben. A keresztény életben valójában nincsenek lényegtelen dolgok. Jellemépítésünket ezer veszély fenyegeti, ha lebecsüljük a kis dolgokat” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 246-247. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Nevezzünk meg néhány ideológiát és elképzelést, amelyektől a földi utópia elhozatalát várták az emberek! Miért nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket?

2. Az Isten parancsa iránti engedelmesség miért erősíti a hitünket? Vagyis miért „holt” a hit, ha nem járnak vele cselekedetek (lásd Jak 2:26)? Tekintettel az azokra váró megpróbáltatásokra, „akik megtartják az Isten parancsolatait” (Jel 14:12), miért olyan fontos már most készülni arra, ami akkor jön el, amikor a legkevésbé számítunk rá?

3. Gondolkozzunk még a tíz szűz példázatán! Milyen figyelmeztetés rejlik ebben a történetben azzal kapcsolatban, hogy felszínesen nézve és különböző szempontokat tekintve is a két csoport hasonlónak tűnt egymáshoz és egyformán is cselekedtek? Mit tehetünk, nehogy a balga szüzekhez hasonlóan mi is becsapjuk magunkat?

4. Mit jelent az, hogy ha lehet, elhitessék „a választottakat is” (Mt 24:24)? A mi értelmezésünk szerint mint jelent az, hogy „választottak” (lásd még Mt 24:31; Róm 8:33; Kol 3:12)? Ezek szerint mennyire lesz nagy a csalás?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: